Ing Maputing Lirio

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ing Maputing Liryo Neng: Renato B. Alzadon 10/20/05


Lalam nang likupan ning Bale-Salamin Karin ya ing metung a Modernung Jardin Timpladu ya pali, danum, gabun, angin Pili lang tanaman detang atyu karin.

Ing bining menibat pamu king marayu King Modernung Jardin, karin ya tinubu; Inyang dagul ne yan at maspak ne buku Liryu yang Maputing sakdal king kalagu.

Mikatagun naman 'tin kapagmasusian Ing Maputing Liryo mayagtal ya kanian; Uling king leguan na ya ing karampatan Maguing palamuting mikana king siduan.

O' karing gamat ning mayap a Florista Linto yang balamu sikat a artista; Nung 'tin yamang abe ketang pomang ita Kontra-bida la mu at dakal a extra.

Ing kapagmasusian mengari yang sine King Maputing Liryo dakal lang menalbe; Ninuman manakit king leguan nang tagle Pupuryan deng anting Reyna na ning Arte.

Dapot kalabas na ning kapagmasusian Ding taung menalbe mako nala naman. Mapilan mung galo gamat ning orasan Ing Maputing Liryo ala ne king siduan.

Insamang Sampagang meyagtal king tangke, Agyang sablang lingap gisanan mung ibie, Diligan me man king lua mung sasagese, Malanat ya mu rin, mistula yang banke.

Ngening ala nayu king lugal nang siduan Ing Maputing Liryo nuta ya dulapan? Oitang makatambun ketang basurahan Inugse ra nyamung kalupa ning basan.

Aral:

O' Maputing Liryo , emu pakakatas Malagu ka ngeni, nanu kata bukas? Potang king ketasan tagusgus kang kuldas Ing manaya keka..., Kutkutan yang Paldas!!!