L,M,N,ñG

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ngana - (panmetung) sinabi na, (mapalyaring meyakua ya ini king "Ing amanu na", mekuyad meging "Ing amanwan na." Kaibat mekuyad pa meging "ngana"

ngara - (pangmarakal o panmetung a paki-pamanggalang o pormal) sinabi ra; ra- ila (dakal o kaya magalang a panmetung)

ngayu - (panmetung neng pormal o panmarakal) sinabi yu