SARESA (kawatasan)

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

SARESA (kawatasan)

SARESA neng Renato B. Alzadon 10/21/05

Dakal nong tikman kung maniaman a bunga Karing tanaman na ning kekaming mula; Ing pekamaniaman king kakung panlasa Yapin ing malulut a bungang Saresa.

Sakdal ya kayumu! Sakdal ya kasampat Dalaga ya waring irugan mung tapat; King bameng akamtan ing tangu nang ingat King keang kamalan mangangas kang mukiat.

Nung bisa kang mupul king mayumung bunga King pamanukyat mu maingat ka sana; Nung bugasuk ka mu kapaklian kang sanga Uling yang Saresa matbud yang talaga.

Karetang mumukiat a pabisu-bisu Dakal nong melagpak king gabun menabu; Uling yang Saresa eme apatangu King kabugasukan at pamagpalalu.

Yang kabugasukan at gawang sapala E mamungang mayap keti king masala; Ugaling sapulyut at pabigla-bigla Ing kararasan na mapait yang kalma.

Karetang makatua kanaku yang dimdam Diparan yang payul king diwa mitanam; Yang kanung bugasuk a kasuklam-suklam Potang masuksuk ya at mu na kalalam.

O' ining Saresa king pakiwari ku Tin yang babie aral kareng baintau; Nung bisa kang magtal keng bungang mayumu E ka magbugasuk king pamanukyat mu.