Aklat a pikuanan

Lundag ka king: pamaglibut, paintunan
Panintunan la reng aklat penibatan

The given ISBN does not appear to be valid; check for errors copying from the original source.

Makabili la king lalam deng suglung kareng aliwang karinan o site a mamisaling librung bayu at megamit na, at mapalyaring atin la muring aliwang informaciun kareng librung paintunan mu.