Sumpa ning Poeta

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sumpa Ning Poeta Neng Renato B. Alzadon

Ing Poeta Pakdu makukulami ne Ining susulat na, ene asalese; Dakal no ding benging dili nang maglame Dapot ing diwa na e bisang mantabe!

Bayang datang diwa, Ing Poeta Pakdu Ya ing aisip na ing munta king pulu, King Pulung-kulayu nasa neng ibubu Ing pang-laureadung "Poesiang Guintu".

Oita pin, kabuklat ning mayap a abak Memun ne Y Pakdu king mutyang kabislak Penapik no pago ding lima nang anak Kaibat, tintunan ne gasgas a e gasak.

King kayang panlako bukud darala na Mapilan a papil at ing paniulat na; Inyang dasnan na ne ing pulung sarya na Aldo kukuldas ne ketang tungatung na.

Lalam nang lilung ning lubas king bungang Dwat Karin ya linukluk ining talasulat; Kanian ne ilague ing kayang paniulat Ing Obra-Maestra bananeng isulat.

Sumulat ne sana ,dapot minambangan Ing danup at kau ning kayang katawan; Bisa ya mang minum ala yang inuman Bisa yang sumubu ala yang pamangan.

King ulining puyat, pagal, danup, kau Bigla yang melata kabud nia malilyu; Kalulung Poeta mipda ya animu!!! Oita! Yang dili nang alang male tau!!!

King panga-ungle na king tigang a sulip Pantas yang tinikdo ing kayang pamisip; King siwang ning tabing karin ne asilip Ing atmu katimbang a pamipatilip!

King malating siwang ikit ne ing Matua Painuman deng daya panyuglung king bie na; Ketang peka-altar lalapit do kaya Ding anak ding Watas a susugatan da.

Mipatingangas yang mengablad, mesindak! Ila ding ikit na detang kayang anak Magsakripisyu la--- daya da papatak King panat nang labi ning Matuang makapiak!


At kayagnan na ning aklis da at daing Ding anak-poetang king danup gigiling! Linub ya Y Pakdu king siwang ning tabing At selubungan deng maplas tampaling.

Iniang lawan no ding menampaling kaya Ila ding atinan, pamuntuk, at biasa ; "Buri kulang akit ding anak ku", ngana Segakgakan de mung anting mamulang na.

Pituya-tuya de at pitulak-tulak Kambe ning sunu ra at matning sagakgak "Oyan ing Poeta", ngara pang maglibak, "King kai-isip na, mesira ya utak".

"King pangamulang nang susulat poesia Ilang magkasakit ding kayang pamilya; Kukunan no daya ding mismung anak na King baneng dinan bie ing amanung mana".

"Bat e mipakanian? Lon ye pamanyaptan Kesa king sarul ya susulat ne naman; Inia ding anak na linto lang danupan Dungis-dungisan lang mete paintungulan".

Ding amanung deta ilang mekapakde King bigung Poetang king gabun mirate; ken na apialas ing mapusio nang bie Magdilidili ya king benging malumbe.

Mistula ya waring mamulang nang tutu Alang kasausig king dulum ning pulu; Ding kawatasan nang king kaniglan bibu Ala lang ulaga, sisibi da la mu!

King katajimikan na ning benging ita Meramdam ya itang Sumpa Ning Poeta "Nung Payaso ku mu king balen kung sinta Bitasang enaku sumulat poesia".

"Karing pamilya ku ibie ku ing tungkul Ilang maguing paksa ning kakung pamyukul Yang gawan kung papil ing gabun a ulyul Yang gawan kung pluma ing sudsud ning sarul!"

Inyang pauli ne, 'guiang malaut ya pa Abatyawan na ne ning kayang asawa Agad selubung ne kinaul ya kaya At layun neng kitang itang susulat na.

"Ayari me", ngana, "ing kekang susulat?" "Oh, wa, ayari ke", ngana ning pakibat; Saka ne inabut ing papil a pirat Nung nu ne binalut ing pakling panyulat!

Copyrighted 2005