Systems Plus College Foundation

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Systems Plus College Foundation

Spcflogo.gif

Mitátag 1985
Uri Pribadu, Alang sekta
Pamuntuk Lourdes Bustamante
Empleadu Manga 300
Magaral king kolehiyo 2000
Lugal Angeles Lakanbalen, Pampanga, Filipinas
Campus McArthur Highway, Balibago
Website/Karinan-Aptas http://www.spcf.edu.ph

Ing Systems Plus College Foundation metung yang institusion ning matas a pamagaral a pribadu at alang sekta a makabasi king Angeles Lakanbalen, Pampanga, Filipinas.

Amlat[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Mitátag ya ing ing Systems Plus Inc. king Balibago, Angeles Lakanbalen aniang Juniu 27, 1985 a maki limang talatátag (incorporator). Babie yang seminar iting institutsion kareng bisang kumang kursu king electronic data processing antimo deng programmer, encoder ampong systems analyst.

Migumpisa yang miyampang tutorial program para kareng magaral ampong propesional ing eskuela aniang Juliu 7, 1985 kareng kulang king apulung (10) estudianti. Karas ning 1986, miras nong siyam a pulu't walu (98) deti. Ing petsang ita ing meging Foundation Day (Aldo ning Pamitatag) ning eskuela.

Kanitang Juniu 1987, miyampang yang associate course king electronic service technician, computer technician, computer secretarial, ampong computer science. Makadiseniu la reng kursung deti bang pakibatan ing pamangailangan da reng industria. Uli na niti, mitas ing bilang da reng magaral manibat king anam a ralan (600) aniang 1987 angga king libu aduang dalan (1,200) aniang 1989.

Aniang banuang 1989, mibusni la reng aduang campus: metung king Cubao, Quezon Lakanbalen ampong metung king Miranda, Angeles Lakanbalen, a mekasaup king imahen ning kumpaniang Systems Plus, Inc.

Ketang Abril 8, 1991 miyalilan ya lagyu ing eskuela king Systems Plus Institute Foundation, Inc., metung a institusion ning matas a pamagaral a makatutuk king pamagaral a makaugne kareng computer. Miyayampang yang Bachelor of Science in Computer Science king Region III. Ini ing ambag ning eskuela king pangkabilugan yatung pamangailangan kareng propesional king computer.

Mitas ya king libu limang dalan (1,500) ing bilang da reng makalista kanitang Juniu 1991, dapot mepitna ya ini bayu ya meyari ing bulan uli ning pamamakbung ning Bunduk Pinatubu kanitang Juniu 16, 1991. Ita muring bulang ita, meko ya king Clark Air Base ing United States Airforce. Maragul ing epektu da reng aduang kapaliarian a reti king kabilian ning ekonomia ning Angeles Lakanbalen.

Antimong pamagsadia king pamanalis na king institusion ning pamagaral a apat a lebel, ampo king pamandagull ampong pamanalkus (growth and development), miyalilan ya ing lagiu na manibat king Systems Plus Computer Institute, Inc., paras king Systems Plus Computer College Foundation, Inc. Minaliwa la murin deng damla't talindo (mission and vision) ampo reng kapakayan (goals) ning institusiun. Migsilbing dalan iti ba yang miyampang karagdagang kursung batsilyer (bachelor degree program) king Computer Engineering, Computer Secretarial, Computer Education, Computer Technology, ampong Business Administration. Mika departamentu ya muring sekundaria (high school department), a maki kapakayan a magsane kareng estudianti manibat king maranun a edad king uri ning pamagaral a balansi kareng alit (arts) ampong humanidades (humanities), a maki matibeng pundasiun king teknolohiyang pang-impormasiun (information technology) kapamilatan da reng kurikulum a makapanaun (relevant) ampong makabaldugan (meaningful).

Karas ning banuang 1995, mesalese nang mayap ing kabilian nang pangkabiayan ampong pang-sosiedad ning Angeles Lakanbalen. Bagia-bagia, mitas ing bilang da reng magaral. Bayu miyari ing banuang akademiku (school year), adua lang gusali deng miragdag king campus king Angeles. Mibusni la reng departamentung elementaria ampong pre-elementary kanitang Juniu 1996.

Mitatag ya ing campus king Caloocan Lakanbalen, Keragulang Menila (Metro Manila) aniang Juniu 9, 1997.

Miyalilan ne naman king Systems Plus College Foundation (SPCF), Inc. ing lagiu ning eskuela kanitang Juniu 2004. Mika bayung logo o sagisag ing eskuela, at mitatag ya ing College of Nursing.

Pigkaluban neng pamangilala antimong Center of Development in Information Technology (Sentru ning Pamanalkus king Teknolohiyang Pang-impormasiun) ning Commission on Higher Education Regional Office ing eskuela. Ala yang patugut magsaneng miyaring megaral a makatutuk king pamaniuyu (service-oriented), makibat king pamangailangan da reng industria, makudta (innovative) ampong aktibung kayantabe king pamag-moldi king paintungulan ning bansa.