Ding Bayung Alipan

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ding Bayung Alipan Neng:Renato B. Alzadon

Minum tana naman! Mekeni kuyug ku Lukluk ko king bangku ning Tindajan Baryu; Pepabuklat nakung "Maputing Kastilyu" Ipadurut tane ing sikdan basu; Balang maspak diwa dening Laureadu Pakalabkaban ke ing pantuk- amanu; Agkatan da kayu--- king bie tang kalulu, Parsalanan tala ding pengari tamu!

Ding pengari tamu, lon yula panyaptan Ining pamanganak era tutuknangan! Anak nalang anak! Inya pin makanian Ing bukas ding anak ere gaganakan! Balu yu nung nanung karelang isipan...? Pepa-utang lang bie---dapat lang bayaran! Inia anti la mong memugnus patubuan Menganak la---balang atin sisingilan!

Nung wari keng sisi---bayu ta miyapsa Itang pamamayad yang malino paksa! Inia eta ta paman mika-balbas baba Makitanam tana O mamagut punla! Nukarin la detang patinga dang kinua---? Bakit kening dulang alang nasing malpa---? Eta no paintunan mimin nong mitaya King Jueting, king Sabung, King kwaho, at Sakla!

Tiru daka tamung lague king marangle Balang paragulan ding kekatang sese; King sakyud ning lait miyuli tang kumpe Sese tang biseru ban pakanan ta ne; Potang dagul ne yan at pisali dane, Ing abli dapat lang munta king menese--- Uli ping mamayad tamung utang, abe Kunan da ing abli--- ala tamung dake!


Masdan yu, kalupang anak-talagambul Oyan ing marangle nung nuta meragul; Agyang mumuran man, mangildap, manuldul Aplit tang mamaswe o kaya sasarul; Potang miras na ing aldo pamamupul, Nanu tang galal ning pagal tang milangkul---? Uling mamayad tang utang a maragul Ala tamung dake king kekatang pupul!

Subukan muna mung lumual mamasada Trycycle man O Jeep. O kaya kalesa; Kabud kauli mu daptan mung mumuna Ding penakitan mo ipalad mu nala; Ding mal tang pengari dapat naman sana Ibie do ding dake anting para-gana; Pablasang utang pin ing sisingilan da Ding penakitan mu muli ngan karela.

Nanutang milyari karing kuyug tamu A meki-pagobra king aliwang yatu? O' bat kauli ra keni kekatamu Mibalik la naman kening bie kalulu? E wari pane lang magpadalang sueldu? Dapat mung atin lang atipun king Bangku! Eta no pangutang----karing matua tamu Bayad lang utang den---beit daka tamu.

Oini ing masakit ding anggang masakit Ing bague makanian eta mu abangguit; Balu kung kanining kanakung piglabit Nung abalu ra yan mangaplas ku buldit! Subali keng barug biasa lang manyukit King depat dang mayap pelalung kapurit; Pangalutkutan da at piatsit-atsit Ban king utang tang lub eta mu mipikit.


Uling maka-lisang ing karelang gawa Pamayapan tanang magtamad tana pa! O ninu naman mo ing ali sumawa Obra nakang obra---eka minanawa! Nanung kabaldugan ning mipawas daya Nung ala kang layang mukiat at mipala! Nung e miyalilan ugaling sapala King saug ning dusa ken tana myambula.


Ban king kakaluluan eta magbaluktut Yang pamag-pautang sukat neng maputut; At alilan tayang lugud a e maimut E manayang ablas ing mayap a imbut; At potang ing lugud yana ing magyamut Ing pamanalipan kanian ne mabagut; Iting kaugalian nung ene sisibut Ing dugang ning dusa tuknang yang dudurut.

Nung pilan lang bingut ding agyu tang sesen Ilang dapat lunto king kekatang Belen; Paragulan tala, ingatan, at banten Ban keta lunto lang mayap a memalen; Ing paintungulan da sukat tayang baslen Nanu mang malyari eta la paburen; Datang ing panaun ding anak tamung den Ila ding pag-asa ning kekatang balen.

O' dale kakuyug, bisa nakung mamun Angga keng tutuking pamitipun-tipun; Ing lalakuan ku mung anting peka-liksyun Dinan lang kalayan bayung henerasyun; Nung deni dagul lang mitmung inspirasyun; Akua nang magwagui ning mayap a layun; At kanian ya pamu mituklip---milulun Ing galut nang dase ning dusa't pagmalun.

copyrighted 2005