Ing Asu at Ing Ubingan

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ing Asu at Ing Ubingan neng Renato B. Alzadon


Aldo kung beitan kanita, anak ku pamung malati Atin yang binie Y Tatang, makasaku neng inuli, Inyang busni ke ing saku kwa yang atmu na kaputi King uli na ning kule na inya inaus keng "PUTI".

At kabang daragul naku Y Puti man daragul ya Yang parati kung kayabe neng maglakad ku king mula Tuki-tuki ya kanaku neng maniradol kung mangga Ampon neng pasulapo kung burarul karin king lawta.

Misan, ugtung aldo tapat, memaltang ke king asikan Tinuntun ke king pilapil a ausan dang " Pilatan" Karin na kami inabat nitang taksil a ubingan Makatas ya ing buntuk na anting manamun labanan.

Mipaurung ku king takut! Kinaung ya ing asu ku! Ining taksil a ubingan Obat lalapitan naku; Kanian na ne man lundagan nining matapat kung asu king babo na ning pilapil milaban lang emu nanu.

Dapot sawing kapalaran! King sagildap a pangimut Ding pangil na ning ubingan ilang kang Puti kinutkut; Sinaingsing ya ing asu dinurut yang sasayikut King kamandag ning ubingan mete yang makabaluktut.

Kiniakan ke ing asu ku a pete na ning ubingan A kaibat nang mekamate mine ya king kasukalan; Kitkut ke ing kakung asu ketang gulut ming mulajan Kabang bie ku ing depat na ali ku na akalinguan.

At inyang meragul nakung gagale nang poesia King Radio ning DZAB kapampangan a Programa; Ing pangakapampangan ku tindag na at makilala Lalu na kilala da kung anting metung a Poeta.

Dening taung mapanuksu kanian dana ku man tuksuan king taguring dayang asu makanian dakung ausan; Balu kung ining taguri e masanting daramdaman Dapot sindu ku pa murin ing gagale kawatasan.

Uling ing taguring ita yang paganaka kanaku King binie nang katapatan nitang kakung mete asu; Kaku, ing kabaldugan na katapatan yang masolu Itang king kaluguran mu O' paimate kang maglualu.

karing kakung kaluguran mesubuk ku pamakyabe Nung aku mu tajimik ku eku taung palpipate; Dapot nung ing kakuyug ku akakit kung abusuan de Sulak ya ing dayang asu akit dakung makipate.

Inya ngening akakit kung ining mal tamung amanu Ya ing buri dang tuktukan ubingan a manabusu; Eya patugut kakaung ing meyaus dayang asu Ila ding daramdaman yung poesia at basultu.

Balu kung ing panyulung na ning amanung kapampangan Ing dalan na e malinis, pilapil yang ma-ubingan. Ding ubingan manaya la king oras a karampatan Salabat la ban manyira, manuktuk la nung kailangan.

Sakali datang ing aldo king ubingan matuktuk ku king kamandag malasun ya ing lagyu ku't pangatau; E bala nung mipampan ku karing mata ra ding tau Dapot mate kung maglualu king liguran kung amanu.


Copyrighted 2005*******************************