King Musa ning Taguimpan Ku

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

King Musa ning Taguimpan Ku Neng Renato B. Alzadon


Kaministilan kang ayan, O Musa ning taguimpan ku Kaministilan kung sabian ika pin ing palsintan ku; Nung ika ing kakung sinta, ninu naman palsintan mu? Nung ing pusu ku kekaya, kenu neman ing pusu mu ?


Nung emu man mosa tula sintang daraun ku keka Nung sikwil mu mang mistula poesia kung yampang keka; Palsintan da ka pa mu rin, ing lugud ku alang angga Palsintan ku ika mu rin keti sulip angga banua.


Karing kakung poesia ,ikang kakung ampanganan Karing daralit kung kanta, ikang kakung parikilan; Balang jardin kung sambitlan, ikang Rosa king mulajan Balang banua kung bangguitan, ikang batwin king katasan.


Pagumasdan me yang aldo neng saslag ya king alaya Pagumasdan me yang dagat neng uman ne ing aplaya; Malabab a sinag aldo ing kanakung pamalsinta Malalam a dayatmalat ing kanakung lugud keka.


Eme asagka yang batis king pamunta na king ilug Eme abawal yang ilug king dagat bisa yang talbug; Eme asagka ing aklis kening salu kung kakarug Eme abawal ing kutug kening pusung mapanirug.


Kening bie ku ikang Alpa, mula ka king pamigunam kening bie ku Omega ka , sepu ning bie mipagkalam. Nung mate ku atyu keka, ikang diwa ku't panamdam Nung mie ku uli mu sinta, ikang bie ning bie kung dinam.

(Ing poesya asonansya yang malikmatang kawatasan) Copyrighted 05