Adventist University of the Philippines

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ing Adventist University of the Philippines (sadyang Philippine Union College') metung yang institucion ing matas a pipagaralan a mayayakit king Puting Kahoy, Silang, Cavite. Mitatag ya kanitang 1917. Metung yang universidad a kayanib king Iglesia Adventista del Septimo Dia (w:Seventh Day Adventist Church).

Tungkul king AUP Ing Adventist University of the Philippines metung yang privadung institucion ning matas a pamanigaral. Metung yang pipagaralan a tutuknangan da reng magaral (boarding school) a Cristianu, at makaparikil king pamagdulap king matas a uri ning pamagaral, at pamipaulagang Cristianu (Christian values). Kapagnasan nang "sanayan la reng taung sumuyu king yatung iti at king yatung datang pa."

Filosofia Metung ya mu ing obra ning pamanuru ampo ing obra ning pamagligtas: ing ibalik ing tau ing mewalang diwa ning Miglalang kapamilatan ning pante-panteng pamisulugn ning kaisipan, pamikakatawan, pamakibage king balen at pamaningat king kaladwa.

'Talindo (Vision) Antimong metung a institucion ning matas a pamanigaral a makabasi king Biblia, kapagnasan ning AUP ing maging metung a centrung

Damla (Mission) The Adventist University of the Philippines exists to provide quality Christian education that facilitates the growth of students so that they may lead lives that are personally satisfying and may contribute to the welfare of the church and the society that sustain them.


Kapakayan o Parasan (Goals)

Ba neng akamtan ing kayang kapakayan ning kayang damla o mission, makaparikil ya ing Universidad kareng makatuki:

Ing pamitanam kareng magaral ing lugud king Ginu, bangsa at kaparang tau, at munye maragul a ulaga king bye ning tau.

Ing pamiyampang king curriculum a makabage king panaun at pamiturung matas a uri, kapamilatan da reng talaturung karapatdapat at makayagpang king cursu, gamit a mikagyu king kaylangan at pamanyaliksik a maki parasan.

Ing pamanalkus (development) king kagiwan king pamanimunu at pamanibala para king panyuyung matas a uri at anti kang Cristo, at makabage king pamagbayu at panyulung.

Ing munye ulaga king dangalan ning pamagobra at magsane king kabyasnan kapamilatan ning pamamye obra

Ing maging alimbawa ning metung a kabyayan a agpang king pamituru na king kabulasan/pamikakatawan dareng Iglesia Adventista

Ing maging activu king pamakiugnayan king pamanyaup king pamalenan.

Ing misulung at sumaup kareng gugunyat a sagipan ya at palabungan ing kapadurutan/kapaligiran at isulung ya ing makagyung pamisaplala (sustainable development).

Ing mitatag at magpanatili king pamakiugnayan kareng pipagaralan a local o panglabuad, pambangsa at pangyatu, deng sanga ning kapamahalan, at aguman at grupung e-pangkapamahalan (non-government organization o NGO)

Ing isadya la reng mayayaring magaral ba lang maging ustu pamagsane, maki kagiwan king karelang carera, at laus king lub ing pamanyuyu king Ginu at king sociedad

Lon ya murin iti[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Suglung a palwal[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]