Alfred Barye

Ibat king Wikipedia
Alfred Barye
Mibait21 ya ing Enero 1839
Paris, Francia
Mete1882
Paris, Francia
Kapanintunan/propesionEscultor

I Alfred Barye "Le Fils" ó Alf Barye (Paris, France, (21 ya ing Enero 1839 – 1882) métung yang Frances a escultor ning Belle Époque, a estudiantí ning táta na, ing talalalang a i Antoine-Louis Barye. Kayábé néng Émile-Coriolan Guillemin i Baryeng gínawá king obra para king "The Arab Warrior Knight on Horseback". Kayábé la karéng obra nang Barye déng obrang animalier king tangsu ampó réng lélangan a Oriental. Úli ning pékisábi nang táta na, pinirmán nóng "fils" déng óbrá na bá lang icalilwá déti karétang king táta na.