Jump to content

Talapagobra

Ibat king Wikipedia
(Miyalis direksiun manibat king Anakpáwas)

Ing talapagobra u anakpáwas metung yang táung ating trabáhung manual.[1][2] Ing páwas king terminung anakpáwas referensia ya king Henesis 3:19 king Biblia.[3]

"Anakpáwas" ing títulu na ning metung karing poema king amánung Kapampángan ning talasúlat a Filipínung i Renato Alzadón.

Talapagobra ku…piku yang matalas
Ing ibabarug ku king batung palanas;
Indat mitamakan itang batung masias
Manalamsik itang kapising metampyas…
At king katawan ku, neng tumud ing cablas
Antimong mangutcut ing sakit at caplas,
Anting paganaka king kalma nang maplas
Ning paintungulan cung linumud ning pawas.

Uling nandin abak asalubung kula
Ding akakalasi ku king Elementaria;.
Magdala lang librung mame king eskuela…
Magdala kung pikung papunta king obra.
Pinildis kung kupyang penakap king lupa
Yang meguing kambilan da ring lua king mata…
Pablasang ing luang yan yang lua ning kaladua
King kayanakan kung maranun mibata.

Kayanakan kupang maranun mipakde
King e makibirung kasakitan ning bie.
King ditac a sueldung paniuglung pagkabie,
Ing kakung kalayan tiquis keng piglibe!
Ah! Atin pa waring layang matutungue
Neng balang kimut mu ating makabante?
At pagumasdan da nung ganap no tibe
Dening kacung aduang malutub pang takde.

Kealiwbawa ku yang miugse bini
Tinubu pilatan ding batung mepisi;
Bisa kumang dagul…pakang ku king pali…
King ambun ning banua daralung…mangadi.
Oyan! Inamiam ku ing kalmang duajagui
Mamintu king utus agyang eku buri
Uling king karaklut a pamagkamali
Matanggal kung anting bulung a mélangi.

Oyan, papakit kung masipag kung kimut
Bakung e matanggal king obra mabagut.
Ing manintun obra, kacu makatakut;
Pambijira lamu ding kacu magdamut.
Menasa buri da ding ustu king lulut,
Ding atin sibukan at atin ayabut…
O nanu ta kayang kacung pakirungut…?
Ngening ing sibukan ku at beluan dimut.

Inia itang aldo anggang eya mamun
Ekia naman lakuan ing magbatung gabun.
Katakap ning silim kanian pa milulun
Itang kapagalan ning pepatingapun.
Nung painawa ku man king benging maratun
Ing kacung sikanan king bamung matipun;
Kabuklat ning abak pilit kung magbangun
Ban keta magobra lub ning patingapun.

Dapot ating benging eku mipaiglip
Lijim kung kikiacan ing bie keti sulip!
Ing pilit susulud king kacung pamisip
Ing anti ku waring makasumpang lasip…!
Ditak mang pag-asa ala kung asilip
Ban king dagat ning lua akua kung masaguip…
Ing pinduan ning bie ku akua nang mituklip
Eku man atupad banal kung pingalip!

Kacu, ing kabiasnan mal de ding anggang mal
Dalise yang guintung king piku mebungkal;
Inia naman aku pingalip kung banal
Lungub king escuela…at makapagaral.
Bisa kung mabiasa… bakong pagmasabal
Dening kalupa kung king dusa mipalpal
Dapot nanan ku man e bisang matanggal
Ing kakaluluan kung tanikalang bakal.

Oyan, anti kumong mikulung a pipit.
Ing kacung aula… dusa at pasakit
'nia ing kamatayan buri keng lumapit
Ban patdan ne pintig…pusung maginakit…!
"Eku aintindian… bakit kaya…bakit?
Linto ku king yatu ketang eku malit..?
Nung mibait ku mu para magkasakit
Mekalilibu pang ena ku mibait!"

Kabang babarug ke ing pikung matalas
Ing paguinakit ku king banua kakablas;
Maniad katalaruan kaniang banuang matas
Ing pangabait ku kening kalmang maplas.
"Guinu ku at Dios ko paniawad kung lunas
Ing paintungulan kung belabalan paldas;
Agyang saguli mu bustan mung miugnas
Ing kasakitan na ning bie Anak-Pawas.


Usbong Ing artíkulung ini metung yang súlî. Makasáup ka king Wikipedia kapamílatan ning pámandagdag kaniti.