Jump to content

Aring Arturo

Ibat king Wikipedia
Tapestry nung nú ya makabílí i Arturo anting métung karéng Nine Worthies, a makasúlud coat of arms a ya kanung gínawâ,[1] c. 1385

I Aring Arturo a King Arthur king Ingles, Brenin Arthur king Welsh, Arthur Gernow king Cornish, Roue Arzhur king Breton, ampóng Roi Arthur king Frances métung yang árí ning Britania king alamat, ampóng ing taúan nung núkarin ya makapadúrut ing tradicion king literaturang áusan dang Matter of Britain.

  1. Neubecker 1998–2002