Jump to content

Bayánî

Ibat king Wikipedia

Ing bayánî (/bəjaːniʔ/) metung yang táung gera ya ing ordináriung modu ning bie at kadalásang miembru ning metung a sibilisasiong basádu king gera.

Úli na king influensia ning Tagálug, ing terminu ati yang konotasiun ning patriotismung sakrifikatoriu. Karing aduâng kásu, ing onor nesesáriu ya para king metung a túneng bayánî.

King kawatásan[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

"Ing Kakung Bayani" ing títulu ning isa karing poema king amánung Kapampángan ning talasúlat a Filipínung i Renato Alzadón.

Libu Syam a ralan Pitung Pulu’t Adua.
Y Ferdinand Marcos atyu king upaya;
Kabangis-bangisan nang Kumander Pusa!
Ing Bunduk Dalaga, yang guewa nang kuta.

King panaun aita, nung atandanan yu,
Mika-atin tamung eleksyon king baryu;
Makasadya tanang mangi-atsang botu
Dapot agyang metung alang kandidatu.

O’ ninu naman pin bisang manungkulan
Timbutajil ka bie eka pa suswelduan;
King balen ta mismu, eta apa-alian,
Dakal nong pete ra karing mig- kapitan.

Lingus-lingus tamung manintun pamuntuk!
Balang linawe ku pipiling a buntuk.
Kekatang makatuang tanak na at subuk,
King puestung Kapitan, alang bisang lukluk.

Mekabulad namu, apansinan taya
Ing anak a Roldan, minuli ne pala;
Meyari ne ata king pamag-aral na.
Katandangan napa--- atme kamu lupa.

Oini ya ing dapat , ngata mung sinabi,
Ala yapang baltik king mingatbang parti.
Pisanmetung taya ing anak a ini!
Yang meguing Kapitan ning baryu tang iti.

King pamanungkulan, linto yang magaling,
Dakal ya apalto atmu pangasanting;
Mebawas ing sindak, ing kaplas, at daing!
Ing bayung pag-asa, sinlag yang maningning.

Makagyung sabian kung mika-kapayapan;
Mika-pamanyulung king pamangabyayan;
Inya kekatamung kayang sasakupan
Tune yang bayani ing mal tang Kapitan!

Pablasang magaling yang administrador,
Ngara ding memalen, dapat yang mag-Mayor.
Ding aliwa ngara, maski Gobernador;
Datang ing panaun, lumput yang Senador.

Ding taga-Dalaga aplit deng abitan
Buri da king kilual ya maguing Kapitan;
Nung maki-anib ka, ngara, king Kimutan,
Kapitna ning Luzon agyu tayang talnan!

Dening paka-patig talu malinggasu
Patalnan deng baril lumaban ya kanu;
Pane dang sasabian, karing anggang baryu,
Bukud na na kanung alang BSDU.

Dapot ining Roldan ere apatuki,
Atin yang prinsipyung ali ra apakli;
Ing kapanualan na, Ing Dios Ya ing Ari,
Ya at Ya mu kabud ing tukian na buri.

At misan a aldo mispak ing balita:
Ing Kapitan Roldan kabud nya mewala;
Ing bayani tamung pipandaman sala
Mengari yang sulu a kabud na mipda!

King dalan, ding balang akasalubung ku
Tutulu ing lua ra antimo ding kaku;
Kiniak langan ata ding maldang memaryu
King pangawala na ning mayap a tau.

Tauling ikit taya manabat yang saken
Tiknangan ne ning dyip a mame king balen
At pepasaken de. Paka baril la den!
Ing eta mu balu nung kinua reng paten.

Dinatang ing Daun. Buri tayang yapa
Batang pasalamat king mayap nang guewa.
O’ ing kutkutan na nukarin ya kaya?
Makananu tayang salangyan kandila?

Dinatang man itang Maligayang Pasku
Eta maligaya pablasang alayu;.
Karing Bayung Banua dakal nong mibayu!
O’bat alayu pa ing Kapitan tamu?

Ngarang babie payul dening kayantabe:
Eta ne panayan ban mipayapa ne!
Ali ku ayamyam ing tutung mete ne
Uling eta neman piglamayan bangke.

Balitanan yuku nung nukarin yaman,
Mabie ya o mete bakeng adalawan;
King baneng mituklip ing tauling bilungan
Ning bie ning bayani, ing Kapitan Roldan.
Usbong Ing artíkulung ini metung yang súlî. Makasáup ka king Wikipedia kapamílatan ning pámandagdag kaniti.