Jump to content

Bile

Ibat king Wikipedia

Ing katas ning atdu o keng amanung English Bile (o gall) metung yang mapayit, dilo o aluntiang a alkaline fluid papaplual ning hepatocytes maniabt keng ate da ring keraklan da ring vertebrates. Kareng dakal a species, misisimpan ya iti keng atdu pilatan da reng pamangan almusal, pagtuan o 'apunan at kaibat mengan miyuyugse ya iti keng duodenum nung nu lulual ya bilang basura at sasaup ya keng procesu ning pamaglaso da ring lipids.


Pamagpalual[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Ing digestive system diagram papakit ne ing bile duct

Ing bile gagawan ne ning hepatocytes keng ate, at dadalundung ya keng bile ducts a lulub keng ate. Kabang mapoprocesu la, ding epithelial cells mandagdag lang maranumdanum a solution a sapak keng bicarbonates a lalao na rayuput at parakalan na ing alkalinity na ning solution. Ing bile kaibat mamagus ya papuntang common hepatic duct, nung nu makiyabe ya keng cystic duct manibat keng atdu para mayalkus ing common bile duct. Ing common bile duct kaibat yayabe ya kundilat a duct para magisan papuntangto duodenum. Nung ing sphincter ning Oddi makasara ya, ing bile mapipigil ya para dalundung papuntang bituka at imbes dumagus ya keng atdu, nung nu karin ya misimpan at maging yang buu para sikan yang mga limang beses a sikan manibat ketang mumunang sikan pilatan da reng pamamangan. Ining pamibuu daratang kapamilatan ning pamanyipsip na ning danum at mangalating electrolytes, kabang atsu o ela mawawala reng mumunang organic molecules. Ing cholesterol lulual mu ring kayabe ne ing katas ning atdu o bile , melasu keng acidu at ataba mayayakit keng memuung solution. Ustung ing pamngan linual ya keng dungus papuntang duodenum keng alkus a chyme, ing atdu papalual yang buubuung bile para a ganap ne ing pamgalaso pamanga.

Ing ate ning tau malyari yang palual a mga metung a litru a bile balang aldo (atsu keng katawan ning tau). 95% na ning asin a papalual ning bile masisipsip lang pasibayu keng sepu ning ileum at magagamit lang pasibayu. Ing daya iabt keng ileum daragus yang matulid papuntang hepatic portal vein at magbalik ya keng ate nung nu ing hepatocytes sipsipan nang pasibayu ing asin at babalik na kareng bile ducts para magamit pasibayu, neng misan makatadua o makatatlu balang pamamangan.

Lawen ya rin[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Dalerayan[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]