Carlo Acutis

Ibat king Wikipedia
Carlo Acutis
Mibait3 ya ing Mayo 1991
London, Gran Bretania
Mete12 ya ing Octubre 2006 (edad 15)
Monza, Italia
Dirinan deng pangalang kingRoman Catholic Church
Meging beato10 ya ing Octubre 2020, Basilica nang San Francis de Asis, Assisi kapamilatan nang Cardinal Agostino Vallini (para kang behalf of Papa Francisco)

I Carlo Acutis (3 ya ing Mayo 1991 – 12 ya ing Octubre 2006) métung yang Italianung kayanakan a míbait king Inglaterra a mag-diseniung website a píkabaluan díli king kayang pámag-documentu karéng milagrong Eucaristica ampó réng aparición ning Virgen Maria, at titipúnán na la réti at bibilí king website a lélangán na báyú ya mété king leukemia. Kapansin-pansin kaya ing kayang pánga-masayâ, kabiasnan na king computer, ampó ing malálam nang pánga-devoto king Eucaristía. Míbulalag yang beato king Iglesia Catolica anyang 10 ya ing Octubre 2020, adwang aldó báyu ing kalabing-ápat a aniversario ning kayang kamatáyan.