Dálit ning Dútung

Ibat king Wikipedia

Ing "Dálit ning Dútung" metung yang poema ning talasúlat a Filipínung i Renato Alzadón.

Kompletung tekstu[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Dinatang ing dimla. Mengari kung dutung
A pakakalale mamako salilung;
Ining malimpuyut a angin a bibiung
Paglaputan no ding maputla kung bulung;
At ing kakung aldo lalon keng dudulung,
Magpampan king bunduk nung nuya magkanlung;
King panga-ungle ku dili kung bubulung:
?Sasalpantaya ku king kaku Miniaklung.?

Limbug ne ing aldo. King keralumduman
Ikit kong kinislap ding sulung paritan;
King pangarate ku king kakung pagkeran
Dutung kung mipase bigbugan ning uran;
Babad ya king pawas ing kakung katawan
Bistaman ing dimla mangutkut king laman;
At daramdaman ko ding mibubulungan
King banyagang dila o salitang dayuan.

Ena man melambat ing banyagang dila
Tinabi ning kantang kipnuan king upaya;
At itang magkantang malambing siwala
Ya ing mal kung indung kaku magtumaila;
At kaibat ning kanta itang mal kung ibpa
Ya ing mengi-gale poesiang pikudta;
O! wa, kasampat na, dala keng miragsa
Ing pakamalan kung sisuan a salita.

Biglang menajimik. Ing sabla migdatun;
Tinuknang ing angin a mamius manugun;
Ing uran, selisian ning payapang ambun;
King dagat, maniaman a tudtud ing alun;
Mipda no musika detang maglimayun,
Mipda no plegarias ding pusung magmalun?
Dutung kung siniklod? minuma king gabun
Nung nuku menibat? nung nu ku matambun.

Ketang maninyud kung melipang a male
Gagato antimo yang mepakling dangwe;
Ing nandin dimdam kung siguk a manene
Meguing sambitan ya't matning tagulele?
"Oyan, balen Capas ing anak mung tune
Ing pagmaragul mung Poeta mete ne
O, ninu pa ngening sumulat, migale
Kapurian king Ibpa king grasya nang babie.?"

"Nung abasa yula ding kasulatan na,
King lagyu na ning Dios babie lang ligaya;
Pablasang king balang grasyang tanggapan na
Ing pasalamat na susukdul king banua;
Dapot ing lalu pang makayama-yama
Sinulat no deti king amanung mana;
Ban nung atin iyas karing kalamnan na
Ding kapatad, ilang manakit mumuna."

Ding makapaligid, mangadi no kanian,
Aku king bili ku mangadi ku naman,
Aduan ku king ibpa dinan neng sikanan
Ing matbud kung pusung biglang misalunan;
"Dios ko at Guinu ko, o nanan meng kunan
Salunan kung pusu, daya yamut laman?
Wari't paintulut mung mibawi ya't sikan
Ing balang pintig na kasalpantayanan!?

"King bale mu Guinu" king matas a banua
Aldo o bengi man mipaligayan ka;
Ngening ati no ken ding Santo at Santa
Nanan me pa Guinu ing kakung kaladua?
Dapot keti sulip, ditak lang Poeta
Ding king mal mung lagyu pupuri?t sasamba;
Inia paintulut mung sikan kupa sana
King barakang samban king kakung poesia?.

At kanita murin, dimdam kung melaput
Ing aguing babagwang kaku mengulaput,
At inyang milaya ku king pangasaput
Dimdam keng minawa ing salung mepuput;
Ining mainang daya, migising, kinimut?
Pitabi-tabi na ing sinagkang lumut;
Wari sa keng dutung, karing kakung yamut
Minagus ing sibul a nandin migkaimut.

Ding nandin mangadi anti lang migpampan,
Ing banyagang dila dimdam kune naman;
King panintindi ku karelang sasabian
Menagumpe la king karelang depatan;
Mapilan mung aldo ing kakung panayan,
At nung ala murin lunto kasangkanan
Lumual naku't muli king kakung tuknangan.
Ban karin paimawi at magpakasikan.

King kakung tuknangan dakal lang saguli
Ding meko linabas bayu ku mibawi;
Mapilan pang dalo 'nyang aldo mapali
Ing gilas ning diwa dinatang, sinubli;
Maintun lang paniulat ding kakung taliri
Sabik lang migale ding kanakung labi;
Ban king kawatasan idalit kung matni
Malugud ya ing Dios karing kayang sapni.

Ing diwang poeta ing aldo migkanlung
Mispak ya't minukiat king bayung tungatung;
Ing dalit-pangadi ning pusung daralung
Dela na ning angin karing balang bubung;
Ing dalit a pagas ngeni ene bulung
Kasing katni ne ning kampanang mepaktung?
King bayang maramdam ing Dalit Ning Dutung:
"Sasalpantaya ku king kaku Miniaklung."