Francisco Macabulos

Ibat king Wikipedia
Francisco Macabulos Soliman
Linukluk 
1898 – 1900
Makapuestu
Linukluk 
1900

Kebaitan La Paz, Tarlac, Filipinas
Kapanwalan/Kasalpantayanan Roman Catholic


I Francisco Macabulos (Setiembre 17, 1871-Abril 30, 1922) metung yang makabalen a Filipinung menibala kareng fuerzang Katipunan aniang Revolucion laban king Espania aniang 1896.

Mibait ya king La Paz, Tarlac kang Alejandro Macabulos ning Lubao, Pampanga ampong Gregoria Soliman. Tetag ne ing grupung Katipunan king La Paz kaibat nang metanggap king lihim a aguman kapamilatan nang Ladislao Diwa kanitang 1896. Aniang mikalabkab ing revolucion kanitang 1898, timawa ne ing Tarlac at mitikdo yang sanggunian balen kareng lugal a atimawa na.

E ne kinilalang Macabulos ing Kasunduan ning Biak-na-Bato, a mituldung pansamantalang pamituknang king labanan king kapamahalan a colonial ning Espania, at sindu na ing kayang pamanialake king Kalibudtang Luzon. Nanupata, aniang Enero 14, 1898, pepaulian no reng taung kayang tatalnan at tinggap na ing amnestia kaibat nang tinanggap P14,000 bilang reparation ning Espania kareng revolucionariong Filipinu. Pirake na kareng kayang tauan Macabulos ing cualta.

Nanupata, sindu na ing kayang pamakilaban kareng Castila, at aniang Abril 17, 1898, mitipun ya ing metung a pamitagun da reng memalen a pekakatawan da reng sanggunian balen a tetag nang Macabulos, at sinulat lang pansamantalang punbatas o constitucion. Miglalang lang kapamahalan a menatili anggang mitátag ya ya ing metung a kapamahalan a revolucionario. Metung yang pangkabilugang lupung a talapagpaganap (general executive committee) ing tinalan king kapamahalan nang Macabulos, a bibilugan ning pamuntuk, kaduang pamuntuk, kalihim pangkilub (secretary of interior), kalihim ning guerra, ampong kalihim ning pisalapian.

Linaso neng Macabulos ing kayang kapamahalan kaibat nang melalang ning Mumunang Republica ning Filipinas kapamilatan ning Punbatas ning Malolos, a kaya muring pinirman. Menimuna ya murin kareng kayang tauan bang mitimawa kareng kasiping a lalawigan, antimo ing Pangasinan, nung nu ya ing menimuna king Labanan ning Dagupan.

Dalerayan

  • National Historical Institute, Filipinos in History 5 vols. (Manila: National Historical Institute, 1995)
  • Dizon, Lino L. Francisco Makabulos Soliman: A Biographical Study of a Local Revolutionary Hero (Tarlac, Tarlac: Center for Tarlaqueño Studies, 1994)
  • Kalaw, Maximo M. The Development of Philippine Politics (Manila, Oriental Commercial Co. Inc., 1922)
Minuna kaya
{{{before}}}
{{{title}}}
1898 - 1900
Menalili kaya
{{{after}}}
Minuna kaya
{{{before}}}
{{{title}}}
1901
Menalili kaya
{{{after}}}
 Ing artikulung iti tungkul king tau, lugal o bageng maki kaugnayan king Kapampangan metung yang suli. Maliari kang sumaup keng Wikipedia kapamilatan ning pamandagdag o pamisusug kaniti.

Template:Philippines-bio-stub