Garfield

Ibat king Wikipedia

Ing Garfield comic strip ya king Estados Unidos a lélangán nang Jim Davis. Anyang múmúna, local mû ing darásán na (king Pendleton, Indiana), kaybat mé-syndicate ya king mabílug a Estados Unidos. Istoriá né ing byé ning bída, ing púsâ, ing makibandí nang táu, i Jon Arbuckle, ampó i Odie, ing ásu. Anyang 2013, maka-syndicate né karéng manga 2,580 a diariu ampóng mágasin, at ya ing tátalan king comic strip a péka-malépáran syndication.[1]

  1. "Garfield Named World's Most Syndicated Comic Strip.", Business Wire (January 22, 2002).