Kalintaw Pasiknangan

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

KALINTAW

ING DALAN NING PAMIBIEBIE - PAMANANG KAPAMPANGAN SINESE RING PAMILYANG LALIC

Metung yang Matas a Talaturu ning Kalintaw i Galo Dalusung Lalic. King keyang pamilya ing Kalintaw ali ya mu makikilala antimong "dalan ning pamipamingwa" nunge "dalan ning pamibiebie". Ing Kalintaw tatalakad at pasiknangan na ing pangkaladwa, pamisip, pamikakatawan, kaulagan ning tau, pankilwal at pankilub ning sarili. Patubuan na ing pansariling pamanawat, pamanagwantan, kapanwalan, pamagsikap, at sariling pamanulaga. Potang piyabayabayan la reni mamye sikanan king kapayapan ning pilibluban at katatagan ning bie ning metung tau.

Bayit king Kuliat, a mayayaus lunsud ning Angeles ngeni, king Pampanga, i Punung Talaturung Galo atlu yang banwa idad anyang i Ingku nang Tiburcio D. Lalic at ing Tata nang Ulpiano D. Lalic tiru raneng mabyasang Kalintaw. Ing Kapampangan Kalintaw metung yang "martial art" ating Kali, "Pamanyakad maki Taram", Dumong "Grappling", ampong "Mano Mano". Menibat karing lipatlipat lipi ing keyang Ingkung, Tatang at kasalungsungan ing keyang Koya megi lang Pamuntuk ning karelang lugal ngeni mayayaus Malabanias king Angeles.

Tuturu neng Galo ing Kalintaw king Angeles University king Pilipinas kanita at ngeni karing miyayalwang ekswela. Kasalungsungan tatalakad ne ing sarili nang eskwela king Malabanias. Meyari yang "Bachelor of Science in Commerce and Criminology". Ya ing pekamatas a Talaturu ning Martial Arts karing marinu at alwang tau magobra king U.S. Air Force king Angeles anyang atyu ya pa ing Clark Air Force Base bayu ya minugka ing Bulkan Pinatubu.

Keng Kalintaw mababalu ing aral a ali kailangan mipatune ing sarili karing alwa, oneng potang ing anganan ning pamanyagip-sarili makasalale ne, ing pamanurung abalu king Kalintaw sulput ya at ing patune lumwal yang maligwang maki sikanan-lub a sagka king manampalasan.