Pámagáral preeskolar

Ibat king Wikipedia

Ing pámagáral preeskolar ya ing ekstrang pámagáral at sosialisasion antes ning pilitang pámagáral.

Biklat neng Friedrich Wilhelm August Frobel ing pekamumunang kindergarten ("harding panganak" u "hardin da ring ának" sa Aleman) ketang 1840 bankanita pagmasusian ya ing Kapat-Aralan (400) nang Banwa ning pamaglalang nang Gutemberg king makinilya. Mitalakad ya king Bad Blankenburg, king malating sakup na ning Schwarzburg- Rudolstadt, Germany, nung nu ya memuklat Play and Activity Institute ketang 1837. King Amerika ing mumunang diling Kindergarten mitalakad ya king Columbus, Ohio kang Louisa Frankenberg, metung a megaral kang Frobel a minta king lunsud ketang 1838. Metung pang karing maranun mitalakad Kindergarten apin itang telakad nang Margarethe(Margaretta) Meyer Schurz king Matertown, Dodge County, Wisconsin, ketang 1856. Milayi yang anting pansablang telakaran magumpisa anyang 1873.