Jump to content

Parulang

Ibat king Wikipedia
Atlung paruláng king metung a matuang tricycle

Ing paruláng, parugang o padugang (wheel king Ingles) metung yang mabilug a bageng maliaring dumurut king kayang ehe (axis o axle, a yang pidudurutan), at kapamilatan na niti, pápaliari na ing pamangalo o pamaglakbe kabang atin yang bubuát a karga o daralán, o darapat obra anting piesang kayabe kareng makina. Ing metung a paruláng, kayabe ya ing ehe o axle, lalabanan na ing pamikiskis o friction kapamilatan ning pamagpakimut, king pamag-roliu. Ba lang makadurut deng paruláng, kailangan nang tumud ning puersa king paruláng padurut king kayang ehe, mapaliaring kapamilatan ning gravity, o king pamagpakimut kapamilatan ning aliwang puersa ibat king kilual. Deng karaniwan a alimbawa mayayakit la kareng saken. King mas maleparan a kabaldugan, magagamit ya murin ing katayang iti kareng aliwang bageng mabilug a dudurut, alimbawa ing manubela ampo ing flywheel.

Deng dake ning metung a paruláng

Lon la murin deti

Paintunan me ing wheel king
Wiktionary, ing timawang diccionariu.

Dalerayan