Poesiang Pang-anak

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Poesiang Pang-anak

Atut Neng: Renato B. Alzadon

Ing atut nanu ya... ? Nanu ya ing atut...? Bague yang makislap..., mabanglu..., mabantut....!

Makislap la atut ding batwin king babo..... Ya'ytang mananabung anting bulalako.

Mabanglu ing atut da detang sampaga Lele mo keng arung ...., bawan-bawan mo pa.

Dapot ining atut na ning kasiping ku Nan' ku man balakan....., eke buri bau!


Ligaya Neng Renato B. Alzadon

Deni pung miminum apansinan kula Ketang lalam bale karin la pupunta.

King metung a asias karin ya'y kong Sewu Ya ing ayimyan na matudtud a asu.

King kaung ning asu misdan ya Y koya Bigsu nya mesagpang ing kayang LIGAYA.

Mengapaurung ya king tukuran eran Ing karsisiliyu na, ena ne tinas man.


Kakagli Neng Renato B. Alzadon

Y atsi kung Nora tiktak ya kasungguit Kukulaman de pu....., lalapad ya buldit.

King kaganaka na ning kayang asawa Ot paki-paten ne....., eya mipainawa.

Sabi nang tatang ku eya makukulam Inia kakanian ya, mamita yang MASLAM.


Makanian mu pala ngakung makikulit Painuman yeng aslam baneng e magbuisit.


Copyrighted 2005**********************