Jump to content

Ramesses II

Ibat king Wikipedia
Ramesses II

Métung a estatua nang Ramesses II, ibat king Ramesseum in Thebes, Ejiptu Makabílí ya ngéni king British Museum king London.
Mibaitc. 1303 BC
Metec. 1213 BC (edad 90–91)
AsawaNefertari, Isetnofret, Maathorneferure, Meritamen, Bintanath, Nebettawy, Henutmire
Ának88–103

I Ramesses II (circa|1303 BC – 1213 BC) métung yang Faraon ning Ejiptu kanítang matuang panaun.Ya ing katlung mig-árí king Kalabingsyam a Dinastia. Kayábé nang Thutmose III ning of the Kalabingwalung Dinastia, ya ing tutúring dang pékamapia ampóng pékamayupáyang faraon ning Bayung Kayarian ning Egiptu, a yang pékamayupáyang panaun king Egiptu anyang matuang panaun.Template:Sfnp Ya múrin ing tutúring dang métung karéng pékamatagumpéng guerrerong faraon, a míka labinglimang campaniang militar, a sínambut ngan, puéru king Labanan ning Kadesh, nung nú agpang karéng kéraklan, alang sínambut.[1]

  1. Kulkarni, P., Ji, Z., Xu, Y., Neskovic, M., & Nolan, K. (2023). Exploring Semantic Perturbations on Grover. arXiv preprint arXiv:2302.00509.