Sumpâ

Ibat king Wikipedia

Ing sumpâ u maldision metung yang ekspresion ning malignung burî kontra king kapara.

King kawatásan[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

"Sumpa ning Poeta" (2005) ing títulu ning isa karing poema king amánung Kapampángan ning talasúlat a Filipínung i Renato Alzadón.

Ing Poeta Pakdu makukulami ne
Ining susulat na, ene asalese;
Dakal no ding benging dili nang maglame
Dapot ing diwa na e bisang mantabe!

Bayang datang diwa, Ing Poeta Pakdu
Ya ing aisip na ing munta king pulu,
King Pulung-kulayu nasa neng ibubu
Ing pang-laureadung "Poesiang Guintu".

Oita pin, kabuklat ning mayap a abak
Memun ne Y Pakdu king mutyang kabislak
Penapik no pago ding lima nang anak
Kaibat, tintunan ne gasgas a e gasak.

King kayang panlako bukud darala na
Mapilan a papil at ing paniulat na;
Inyang dasnan na ne ing pulung sarya na
Aldo kukuldas ne ketang tungatung na.

Lalam nang lilung ning lubas king bungang Dwat
Karin ya linukluk ining talasulat;
Kanian ne ilague ing kayang paniulat
Ing Obra-Maestra bananeng isulat.

Sumulat ne sana ,dapot minambangan
Ing danup at kau ning kayang katawan;
Bisa ya mang minum ala yang inuman
Bisa yang sumubu ala yang pamangan.

King ulining puyat, pagal, danup, kau
Bigla yang melata kabud nia malilyu;
Kalulung Poeta mipda ya animu!!!
Oita! Yang dili nang alang male tau!!!

King panga-ungle na king tigang a sulip
Pantas yang tinikdo ing kayang pamisip;
King siwang ning tabing karin ne asilip
Ing atmu katimbang a pamipatilip!

King malating siwang ikit ne ing Matua
Painuman deng daya panyuglung king bie na;
Ketang peka-altar lalapit do kaya
Ding anak ding Watas a susugatan da.

Mipatingangas yang mengablad, mesindak!
Ila ding ikit na detang kayang anak
Magsakripisyu la--- daya da papatak
King panat nang labi ning Matuang makapiak!

At kayagnan na ning aklis da at daing
Ding anak-poetang king danup gigiling!
Linub ya Y Pakdu king siwang ning tabing
At selubungan deng maplas tampaling.

Iniang lawan no ding menampaling kaya
Ila ding atinan, pamuntuk, at biasa ;
"Buri kulang akit ding anak ku", ngana
Segakgakan de mung anting mamulang na.

Pituya-tuya de at pitulak-tulak
Kambe ning sunu ra at matning sagakgak
"Oyan ing Poeta", ngara pang maglibak,
"King kai-isip na, mesira ya utak".

"King pangamulang nang susulat poesia
Ilang magkasakit ding kayang pamilya;
Kukunan no daya ding mismung anak na
King baneng dinan bie ing amanung mana".

"Bat e mipakanian? Lon ye pamanyaptan
Kesa king sarul ya susulat ne naman;
Inia ding anak na linto lang danupan
Dungis-dungisan lang mete paintungulan".

Ding amanung deta ilang mekapakde
King bigung Poetang king gabun mirate;
ken na apialas ing mapusio nang bie
Magdilidili ya king benging malumbe.

Mistula ya waring mamulang nang tutu
Alang kasausig king dulum ning pulu;
Ding kawatasan nang king kaniglan bibu
Ala lang ulaga, sisibi da la mu!

King katajimikan na ning benging ita
Meramdam ya itang Sumpa Ning Poeta
"Nung Payaso ku mu king balen kung sinta
Bitasang enaku sumulat poesia".

"Karing pamilya ku ibie ku ing tungkul
Ilang maguing paksa ning kakung pamyukul
Yang gawan kung papil ing gabun a ulyul
Yang gawan kung pluma ing sudsud ning sarul!"

Inyang pauli ne, 'guiang malaut ya pa
Abatyawan na ne ning kayang asawa
Agad selubung ne kinaul ya kaya
At layun neng kitang itang susulat na.

"Ayari me", ngana, "ing kekang susulat?"
"Oh, wa, ayari ke", ngana ning pakibat;
Saka ne inabut ing papil a pirat
Nung nu ne binalut ing pakling panyulat!
Usbong Ing artíkulung ini metung yang súlî. Makasáup ka king Wikipedia kapamílatan ning pámandagdag kaniti.