Jump to content

Teatru

Ibat king Wikipedia

DULAAN / Teatro


Dake ne ning Malagung Panyulat o Literatura ing Dulaan, ausan dang "Teatro" king Kastila at Filipinu. Ing katayang "dulaan" gewa neng Aurelio Valenzuela Tolentino, kilalang bayani, talasulat watas at dula king Kapampangan. Lelangan niya naman ing katayang "dula" taguri karing "drama" o kuwentung misulat a mararapat karing dulaan. Matalik yang sinulung at memunga ing Dulaan Tagalug pauli nang Aurelio V. Tolentino. Metung karing pipanalben king "Cultural Center of the Philippines" king Menila mipalagyu ya kaya, itang "Little Theater" mayayaus yang "Tanghalan Aurelio Tolentino".

Ketang panaun ding Kastila king Pilipinas alben dala ring zarzuela ampong dula karing dulaan kalupa ning "Teatro Sabina" king Guagua. Atin mu namang dulaan king Bacolor. I Tolentino, mitatag yang Kumpanyang Lalage king Dulaan king Pampanga, "theater company". Kayabe re ring mayayaus ngening "performing arts", pamaglage karing lelangan leguan, ing dulaan.

"Tarik Suliman": Ing Palage, maganap ya king Bren Guiao Memorial Stadium king San Fernando, Pampangan, keng a -9 ning Disyembri, 2005. Iti yapin ing kinuyad a palage, 30 minutu. Ing ganap a palge 1 at kapitna yang oras. Iti ipalage ya king Kayaldawan ning Makabebe keng Eneru 17, king San Fernando keng Pebreru at king pyesta ning Masantul king Mayu. King Angeles University Foundation panayan yapa ing petsa pauli ning e de pa alasak ing panggulut ning La Mancha a mipalage pasibayu keng bulan ayni mu naman.

" PAMAGLAKBE NANG SARIMANUK "

King Amanung Inglis, "The Sarimanok Travels,", metung a epiku king dalit, galo, ampon terak, sinulat nang Francis Tanglao-Aguas, megaral king St.Scholastica's Academy, Assumption University king San Fernando, Pampanga, Pilipinas.

Keng Dumingu, 23 nang Aldo ning Oktubri, 2005, Katlu nang Oras ning Gatpanapun, 3:00 P.M., Ing "Philippine National Day Association" iyarap ne ning kayang kayantabe " Lahi Arts " ing metung a mumunang pang-Dulaan gawa ing " Gala" Pamagbalayun ning "The Sarimanok Travels,", " Ing Pamaglakbe ning Sarimanuk".

Pan-solung (metung) epiku king terak, galo, ampon dalit king CALIFORNIA MUSEUM, SECRETARY OF STATE AUDITORIUM, 1500 11TH. STREET, SACRAMENTO, CALIFORNIA, SEMI-FORMAL ATTIRE. Donation $10.00, RECEPTION 3:00 P.M., 4:00 P.M. PROGRAM

Sinulat ning kilalang mandudulang Filipinang-Amerkana, Jeannie Barroga, anti yang Filipinung "Wizard of Oz", makatulang palage. Megumpisang mipalage ketang a-3 ya ing Nobyembri anga keng ka-20 ning Nobyembri, 2005 king New Lanston Theater, Folsom Street, San Francisco, California. Pemunuan ning Asian-American Theater Company.

http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Pinter TALASULAT DULA, HAROLD PINTER MEPILING MIRINAN GALAL NOBEL KING MALAGUNG PANYULAT 2005

Tauli yang diling mipalual ing menyambut karing Galal Nobel ing Dane ning Literatura, napun 13 nang Aldo ning Oktubri, 2005, pepabalu ning Akademya ning Nobel king i Harold Pinter, 75 edad keng Lunis, 17 ya ing Oktubri ning Britania, ya ing mepiling Laureado. Tanggapan ne king Stockholm ing Galal kayabe ning alagang $1.3. Mekilala ya i Pinter karing susulat nang dulang marakal a "pauses" o marakal a alang bularan a dake palage. Ketang 1959 ya mekilalang mayap a mandudula, aduang pulu't siyam nala ring sinulat nang dula, ing "The Betrayal" na gawa reng sine king Hollywood.

Pauli ning mekilala nang paralan king pamanyulat at aske ra ring gawa nang dula migulis ya ing katayang "pinteresque", "antingpinter". Metung ya naman watas i Pinter, ngana "ati neng maustang bilang ding dula ku ing yatu, ngeni kawatasan naman ing isulat ku." Ketang Labanan Vietnam sinalunggat ya kalupa na nung makananu yang sasalunggat ngeni king Labanan king Iraq i Harold Pinter, Nobel Laureado ning Banuang 2005, anya pin pisasabyan de ing kayang pangapili. (Agpang karing balita ring manimunang pikuanan)


ZARZUELA

Ing zarzuela, mayayaus yang opera karing alwang amanu. Pauli ning malambat yang memahala ing Espanya king Pilipinas ring tau kayabe na ring Kapampangan mitayid ing panyulung ning karelang kapaglalangan karing turu at arti ning Espanya. Anya ing taguring zarzuela anti neng mitatak king karelang Kalinangan.

ZARZUELISTA AMPONG MANDUDULANG KAPAMPANGAN

JUAN CRISOSTOM0 SOTO

AURELIO VALENZUELA TOLENTINO

JOSE M. GALLARDO

VEDASTO OCAMPO

FRANCIS TANGLAO-AGUAS

GERONIMO DEL ROSARIO, JR.


ULAGA NING DULAAN KING BIE RING TAU

Yang tegurian nang Amanu ning Pamitalamitam ning mabilug ketauan ning meanguabie Santo Papa Juan Pablo II. Ring kawatasan at amlat na nini, pauli na kanu ning ing TEATRO/Dulaan atin yang galo at kimut.

Ngening panaun ning matas a technologiya king Bansang Amerika pauli ning keyang mayaman at miyayalwang kultura, ring dula, zarzuela at alwa pang maki-diwang Kapampangan mangapalage la. Ketang banuang 1995, mipalage ya king UCLA ing "Sarimanok" metung yang epiku dikil king diaspora ring Kapampangan.

Ing Teatrong Kapampangan aliya metudtud kalupa ning Teatru ning Tagalug, nganang Nick Joaquin.