Tutung Pisamban nang Jesus

Ibat king Wikipedia

Ing Tutung Pisamban nang Jesus (English Wikipedia Article: True Jesus Church) metung yang timawang pisamban Isik a metatag king Beijing, China inyang 1917. Keng yang Pentecostal branch ning Christianity a mibua inyang 1900s. Ngeni atin neng mga 1.5 million a kayanib kareng apat a pulu't limang bangsa. Ing pisamban mitatag ya Filipinas inyang 1983.


Deng apulu tuturu ning pisamban

Ing Santu Espiritu

Ing pamananggap ning Santu Espiritu, mipaltutu king pamsalita da reng dila, metung yang makapatuneng amana me ing "Kayarian ning Banua"


Pangabinyag

Ing "pamagbinyag keng danum" metung yang sacramentung para linisan la reng kasalanan para ela kumabyeng pasibayu. Ing "pamagbinyag" kailangan malyari keng natural a mabieng danum, antimong ilug, dayat malat o sibul.

Ing Magbinyag, a nung nu ya tinanggap pangabinyag danum a Espitu Santu, gawan na kapamilatan ning lagiu nang Jesu Kristu. At ing mabibinyag buu yang ipalbug keng danum nung nu ing buntuk makaduku ya at maka-arap palalam.

Pamaglinis Bitis

"Ing sacramentu ning pamaglinis bitis (o pamanos bitis) dirinan neng dake ing metung a tau kayabe ning Ginung Jesucristo. Magsilbi ya muring panalalang kailangan king tau ing mika lugud, kabanalan, pamamatawad ampong pamaniuyu/pamagsilbi. Kailangan yang magpawás bitis king lagiu nang Jesucristo ing balang taung mebiniag king danum. Mararapat ing pamanos king bitis ning metung at metung balang pamikatagun a bage yang daptan iti."

Comunion

"Ing Banal a Comunion, o Banal a Pamakinabang, ing sacramentu ba yang tandanan ing pangamate ning Ginung Jesucristo. Uli na niti, makapirake tamu king laman na ampong daya ning Ginu, at makisanmetung tamu kayá, ba tamung mika bieng alang angga at kumabieng pasibayu keng Tauling Aldo. Kailangan yang gawang maralas iti, king balang pamikatagun a maliari. Bukud mung tinape alang levadura ampong katás ning ubas ing gagamitan."

Sabadu

"Ing aldo ning Sabat, ing kapitung aldo ning duminggu/paruminggu (Sabadu), metung yang Banal a Aldo, a gewa nang banal ning Dios. Tutuparan ya lalam ning kalam ning Ginu para king kapagmasusian ning pamaglalang na ampong kaligtasan ning Dios, a babie kapanayan para king alang anggang kapainawan keng bieng datang pa."

Hesu Kristo

Hesu Kristo, ing Salitang meging Laman/Tao, mete ya keng krus para tubusan la reng makasalanan, Kinabye ya keng ikatlung aldo at minukyat keng banwa. Iya mu ing tune tagapagligtas da reng tau, Ing meglalang keng Banwa at yatu, at iya ing tune a Diyos.

Ing Banal a Bibliya

Ing Banal a Bibliya, Maglaman yang Lumang tipan at Bayung Tipan, na inispirasyunan ning Ginu, Ing Kasulatan a tutu, at ing pamantayan da reng Kristiyano keng karelang biye.

Pangakabus

Ing pangakabus o kaligtasan pagkalub ne ning kalam ning Dios kapamilatan ning kasalpantayanan. Kailangan lang manalig king Espiritu Santo (o Banal a Espiritu) deng manuala ba lang tuki king kabanalan, munie galang king Dios, at lugud king meto ketawan

Iglesya

Ing tutung Iglesya ng Kristo, Telakad ne ning Ginu tamung Hesu Kristo, keng Banal a Espiritu anyang panahon ning Latter rain, Ing mitagan a tutung Iglesya anyang panahon dareng Apostol.

Ing kadwang pamagdatang ning Ginu

Ing kadwang pamagdatang ning Ginu malyari keng katapusan patse binaba ya keng banwa para hatulan ya ing yatu: Deng Matulid makatanggap lang Alang Kayaryan a Biye, Kabang deng Makasalanan alang kayaryan ing kaparusan karela.