Francis Pangilinan

Ibat king Wikipedia
Francis N. Pangilinan
Makapuestu
Linukluk  
Junio 30, 2001
Linukluk 
2004 – 2008
Linukluk 
1988 – 1992

Kebaitan Agostu 24 1963 (idad 60)
Menila, Filipinas
Politika partidu * Liberal Party (2001 to date)
  • LDP (1988-1992)
Asawa Sharon Cuneta
Obra Abogado; Politico
Kapanwalan/Kasalpantayanan Evangelical Christian

I Francis Nepomuceno Pangilinan (mibait Agosto 24, 1963), a ausan da mu namang Kiko Pangilinan, metung yang Senador king Kapamahalan ning Filipinas manibat kanitang 2001. Ya ing Pekapun ning Mayoria king Senado (Senate Majority Leader) anggang 2008, at elilan neng Juan Miguel Zubiri.[1]

Kayanakan

Mibait ya i Francis Pancratius Nepomuceno Pangilinan aniang Agosto 24, 1963 king Menila kang Donato Pangilinan, metung a inieru ampong negosianti ibat king Pampanga, ampo kang Emma Nepomuceno, metung a mestra king iskuelang balen (public school) ibat king [[Nueva Ecija]] ampong Marinduque. Kalima ya kareng siam a mikakapatad. Deng kayang kapatad, ila pin di Maricel Arenas, Angeli Valenciano, Nenette Zipperich, Joseph, Anthony, Felichi Buizon, John Raymund ampong Donna Simpao. Kamaganak ne mu naman i Carmela Espiritu "Candy" Pangilinan, metung a artistang komedianti.

I Kiko, ing lagiu nung nu re balu deng dakal a memalen, minuna yang mekilala antimong kayanakan a abogado a mamieng libring serbisiu king angin (on the air), at tataluki ya kareng casu king programang telebision a “Hoy Gising!” king ABS-CBN, nung nu ne kayabe yang magdala (co-anchor) ampong talan king and dake ning programa (segment host). Tatalan ya mu namang programa king radio, anti ing “Batas” ampong “Relos Report with Atty. Kiko” king DZMM, a programang maki kapagnasan a aintindi de reng memalen ing sistemang legal ning Filipinas kapamilatan ning pamanintindi kareng karelang katuliran ampong katungkulan lalam ning leyi.

Aniang 1997, linual ya king bangsa at minta king Boston, Massachusetts Estados Unidos kayabe ya ing kayang asawa, ing artistang i Sharon Cuneta ampo ing kayang anak ba neng arian ing kayang Master of Public Administration king [[Kennedy School of Government]] ning Harvard University, nung nu ya meyaring maki gradung A-.[2]

Kaibat ning kayang labingwalung bulang pangawala king local a media, mibalik ya kapamilatan ning pamanisip ampong pamanalan king “Barangay Dos”, metung a pang serbisiung programang telebision a palage ra king ABS-CBN, a maki kapagnasan a manintun kalutasan kareng pang-aldo-aldong problema da reng ordinariong memalen. Mekilala ya king programa antimong matenakan, biasing magsalita, ampong actibung abogadu, ampong personalidad king media. [3]

Pamagaral

Miyari yang elementaria king La Salle Greenhills aniang 1977. Ayari na murin ing kayang secundario (high school) king [[La Salle Green Hills]] kanitang 1981.

Miyari yang colegio king Universidad ning Filipinas king Diliman king carerang Bachelor of Arts in English, Major in [[Comparative Literature]].[4]

Migising ing kayang nasionalismo aniang panaun a magaral ya king UP. Misan a summer, nung nu ya magobra para king tata na king kabundukan ning Antique, akayarap na ing kakaluluan ampo ing pangainutil ning kapamahalan bang mamie serbisiu kareng bariu.

Migsilbi yang talapamuntuk ning University of the Philippines Student Council aniang 1986 lalam ning partidong puliticang estudianting SAMASA, at migsilbi ya antimong mumunang Student Regent king UP Board of Regents aniang 1987. Meyalal yang pekakatawan ning Filipinas king Committee on Youth Cooperation ning Association of South East Asian Nations (ASEAN).

In 1997, he finished his post-graduate studies a [[Harvard University]], John F. Kennedy School of Government with a degree of Master of Science in Public Administration with an area of concentration in Strategic Management. Aniang 1997, ayari na ing kayang pamagaral kaibat miyari o post-graduate king Harvard University, [[John F. Kennedy School of Government]] a maki carerang Master of Science in [[Public Administration]], a makatimid king (area of concentration in) Pamanibalang Pamamaralan o Strategic Management.

Carera king politica

Quezon City Councilor (1988-1992)

He believes in active citizenship that is why his involvement in civic affairs began even as a student in high school.[[Category:Articles with unsourced statements since February 2007]][citation needed] He has over 21 years of civic and public service experience. He was the youngest elected city councilor of the Quezon City Council in 1988-1992. During his stint as QC councilor, he saw the need to unite and develop young legislators committed to strong, principled leadership among young legislators. He thus founded and established the National Movement of Young Legislators (NMYL) where he became founding president. Maniwala ya king actibung pangamemalen, ania magaral ya pamung secundario (high school), kayabe ne kareng bageng civico.[[Category:Articles with unsourced statements since February 2007]][citation needed] Adua nang pulu't metung a banua ing kayang sibukan (21 years experience) kareng obrang civico ampong kasuyuan pangmalda (public service). Ya ing anak diling meging consejal ning Quezon Lakanbalen aniang 1988-1992. Aniang consejal ya karin, ikit na ing pamangailangan a pisanmetung la ampong sanayan deng talagawang leying kayanakan a mamalakaran para king masikan ampong maki principiong pamanibala. Uli na niti, telakad ne ing National Movement of Young Legislators (NMYL), o Pambangsang Pangimut da reng Kayanakan a Talagawang Leyi, nung nu ya meging pamuntuk a talatátag.

Sindu na ing panga-actibu kareng grupung multi-sectoral (pekakatawan da reng dakal a sector) a lalaban para king pamagbalik ning pangadisenti, kabiasnan king obra, ampong kapakibatan king kapanibalang pambangsa.

Senador ning Filipinas (2001-salukuyan)

Miyalal ya king Senado i Pangilinan aniang 2001, at kaibat, miyalal yang pasibayu king terminung anam a banua.

Pekapun ning Mayoria king Senado (2004-2008)

Mumuna yang miyalal a Pekapun ning Mayoria king Senado (Senate Majority Leader) kanitang 2004. Aniang Julio 23, 2007, miyalal yang kaduang pamuntuk ning Senado (Senate president pro tempore) i Jinggoy Estrada, kabang pekapun ne ning mayoria i Kiko Pangilinan (kaibat ning pangalukluk nang Sen. Manuel Villar pamamuntukan ning kalabing apat a Congreso).[5]

Judicial Executive Legislative Advisory and Consultative Council (JELAC)

Mitikdo ya kanitang 2006 ing [[Judicial Executive Legislative Advisory and Consultative Council (JELAC)]] a aisip nang Pangilinan, at pepamunikala na king Manila Hotel Summit on [[Extrajudicial killings and forced disappearances in the Philippines]] aniang Julio 16-17, 2007 [6]

Personal a bie

Asawa ne ing artista ampong personalidad king telebision a i Sharon Cuneta (aniang Abril 28, 1996) at tata neng Simone Francesca Emmanuelle (Frankie) ampong Mariel Daniella Sophia (Miel). Ya ing padrastro nang Maria Kristina Cassandra (KC Concepcion), a legal nang inampun.[7]

Adua kareng kapatad na ing ating kaugnayan king local a pamag-artista (showbiz). Ing kapatad nang babai, i Angeli Pangilinan, sikat yang manibala kareng maki kagiwan (talent manager) a asawa ning talacantang i Gary Valenciano. Ing metung na pang kapatad, i Anthony, asawa ne ning artista ampong sadiang sinambut ligligan leguan (former beauty queen), i Maricel Laxa.

Dalerayan

  1. [http://www.gmanews.tv/story/133995/Zubiri-is-new-Senate-Majority-Leader gmanews.tv, Zubiri is new Senate Majority Leader]
  2. Archive copy. Archived from the original on 2007-01-03. Retrieved on 2007-01-03.
  3. Archive copy. Archived from the original on 2006-12-29. Retrieved on 2006-12-29.
  4. [http://www.i-site.ph/Databases/Congress/12thSenate/personal/pangilinan-personal.html Pangilinan, Francis | Personal Information]
  5. [http://www.gmanews.tv/story/52248/Jinggoy-voted-Senate-president-pro-tempore-Kiko-is-majority-leader GMA NEWS.TV, Jinggoy voted senate president pro-tempore]
  6. [http://www.gmanews.tv/story/94881/Govt-forms-JELACC-to-boost-tripartite-relations gmanews.tv/story, Gov't forms Jelac to boost tripartite relations]
  7. Archive copy. Archived from the original on 2008-10-11. Retrieved on 2010-11-19.

Ding suglung a palual

Kiko's I-Site Profile]

Senate Bio]

Minuna kaya
{{{before}}}
{{{title}}}
2004–2008
Menalili kaya
{{{after}}}

Template:PhilSenMajority

Senatorial history of Francis Pangilinan

Template:15th Congress of the Philippines senators Template:14th Congress of the Philippines senators Template:13th Congress of the Philippines senators Template:12th Congress of the Philippines senators


 Ing artikulung iti tungkul king tau, lugal o bageng maki kaugnayan king Kapampangan metung yang suli. Maliari kang sumaup keng Wikipedia kapamilatan ning pamandagdag o pamisusug kaniti.