User:Val2397

Ibat king Wikipedia

Luid kayu at salangi kayu keng santungan ning pamanyulat Kapampangan.

Iti kekatamu ya, maski ninu malyari lang manambag, sumulat, mandagdag, ampong mitulid kareng articulu.

Nung atin kayung kutang munta kayu keng kanakung pamisabi-sabi keti mismung bulung ding talagamit.

Malaus kayu!!!.

Val2397 09:07, 6 Mayu 2008 (UTC)

Pekialaman de ing entry nang Dolphy. Obat mabie ya pa, binili da ne ing date of death na. E masanting. Asamasan mu ne? Keka ya kasi ita. Katimawan2005 (talk) 22:41, 22 Juniu 2012 (UTC) Wapin mebigla ku pin, inia mekatadua ke elilan. Linto ya naman keng Facebook na mete ne. Ikua ke keng English Wiki pero semasnan da niya naman karin. Eke pa asulatanan i Harvzs.Val2397 (talk) 15:19, 23 Juniu 2012 (UTC) Salamat. E bali king English Wikipedia, ilang bala karin, oneng keni itamu ing misangkanan. Lumbat ya pa sâ, lahi ya pamong Kapampangan. Tungkul kang Harvzs, panayan ta ne mu ing pakibat na. Nung balu mu, abanggit ne ing kampanyang alilan ya ing lagyu ning Tagalog Wikipedia, at gawan deng Filipino Wikipedia. <http://groups.yahoo.com/group/DILA/message/24995> . Nung kontra ka king pamanaliling lagyu at buri mung talukian ing pisasbian kaniti, ati ka king Facebook? Ibye me ing e-mail address mu ampong Facebook account, at ipayabe daka. Katimawan2005 (talk) 04:48, 25 Juniu 2012 (UTC) Mekibat ne kanaku i Harvzs, oneng eke pa rin akit ing template. Ipaskil ke pota ing kayang pakibat. Magobra ku paVal2397 (talk) 11:07, 25 Juniu 2012 (UTC)

Pakibat nang Harvzs[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Hi Val, the place to translate "Template" and other namespaces would behttp://translatewiki.org/ It's a separate wiki but they do provide support for Wikipedia & other wiki projects. The procedure was slightly different at the time I joined but otherwise, just make an account and follow the directions. Harvey http://translatewiki.org/""""translatewiki.org For the relevant subpage within Translatewiki that would deal with Wikipedia, the MediaWiki section is the place on Translatewiki to start. MediaWiki is the software support for Wikimedia & its projects including Wikipedia. Here's the direct subpage:http://translatewiki.net/wiki/Translating:MediaWiki Translating:MediaWiki - translatewiki.netVal2397 (talk) 23:24, 25 Juniu 2012 (UTC)

Scotland[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Linawe ke pin. E ku balu ot misamut ya itang king Luxembourg karin. E ku balu nung malyari keni ing virus, at e ku balu nung makananu yang samasan. Pero apansinan ku, nung lon me ing Scotland king English Wikipedia, ot ala yang link king Kapampangan Wikipedia? Pota galang ating milyaring redirect a e ta apansinan? Ing aisip ku namu, munta king English Wikipedia, gawang pasibayung Kapampangan version manibat karin, at isuglung ya o i-link iting pasibayu ketang Kapampangan version. Lon ya murin sigurung pasibayu itang Kapampangan version, nung atin yang diperensya ing title ning artikulu. Aliwa ku salabat, nanu la kaya likas keng Kapampangan deng makatuking kataya: hearing (court hearing), charge (legal charge), ruling, prosecute Ing impeachment, e ku ne kutang, liban mu nung balu me, uling panintunan ke mu naman. Gagawan ke kasi ing artikulu king Supreme Court o Kakataskatasan a Ukuman. Salamat pasibayu. Katimawan2005 (talk) 10:15, 10 Juliu 2012 (UTC) Oyni pa pala, lubusan ku ne. Nanu ya ing "cycle" king Kapampangan - as in Krebs Cycle, Carbon Cycle, o Water Cycle? Durot? Pamandurot? Mabilog? Maulaga ya kasi ini, uling gamitan ya kareng science articles. Kailanganan ta la ngeni ren, uling gamitan la kareng pipagaralan, ngening gamitan da ne ing Kapampangan. At saka pala ing "dalerayan," e ata "reference" ing kabaldugan na, nun e "guideline"? Salamat pasibayu. Katimawan2005 (talk) 12:53, 10 Juliu 2012 (UTC) Pakilawe mu ne mo ing "Bayung Mengayalili"? Obat anyang atin kung linub a template ketang artikulu, mig-error ya? Makananu ya kayang samasan? Salamat. Katimawan2005 (talk) 17:22, 10 Juliu 2012 (UTC) Minta ku pin keng "Bayung Mengayalili" at mali ya kanu ing kayang pasabi o pawaga. Sana ero liban deng virus o e tuneng website. Nung kayang ibalik ya itang merapat ketang template akua ta kayang akit pasibayu deng laman ning "Bayung Mengayalili". Ing naman "cycle" mas buri ke ing "pamandurut" at siempre dependi keng pangakudta keng salita. Ing naman refer ing bine nang Tungul iyapin ing "iugne".Val2397 (talk) 02:49, 11 Juliu 2012 (UTC) Salamat, "pamandurut" na ing gamitan tamu. Quetang template o ulma, macananu que mang ibalic, e pa murin misamasan itang daqueng meuala. E cu balu nung ning contacan a central administrator, ita sang mag-check kareng spam, oneng mebara ku kaya uli ning sadia kung gagawan a pamag-protect kareng artikulu (anya e ku na makaing gagawan bukud mu nung protektadu ya ing English version), oneng pota atin na ku na namang damdaman kaya. Nung atin kang akutnan, uling maulaga ya itang mebura. Salamat pasibayu. Katimawan2005 (talk) 00:06, 12 Juliu 2012 (UTC)

Interface a Tagalug[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Obat megi lang Tagalug deng aliwang interface o utus (command), anti king lalam, itang "binago"? Makananung milyari ini? Manóng lang lalto, balamu ala tamung katumbas. Atin táng agawa bang iurung o sasamasan ine? Oreni deng alimbawa: (aliwa | amlat) . . m Category:Engineers‎; 22:32 . . (-1)‎ . . ‎MahdiBot (Pisasabian | ambag | sabat)‎ (r2.7.1) (robot binago: szl:Kategoria:Inżyńyry) [i-urung] (aliwa | amlat) . . m South Africa‎; 15:52 . . (0)‎ . . ‎MahdiBot (Pisasabian | ambag | sabat)‎ (r2.7.1) (robot binago: hi:दक्षिण अफ़्रीका) Katimawan2005 (talk) 00:58, 27 Juliu 2012 (UTC) Atin mekalub a ane keng translatewiki.net kaya penalilan dong Tagalug. Masakit lang paintunan uling dakal lang misiadu reng lilikas antimo ing Template eke pa ikit. Nung manakit kung makasalitang dayu alilan ku la.Val2397 (talk) 07:35, 28 Juliu 2012 (UTC) Salamat. Ika nang bala, makarine ini ampong makasira kekatamu. Oyni ing makatuki, atin na naman kareng bayung mengayalili: (robot dinagdag: war:Batakan:ParmPart) Katimawan2005 (talk) 04:44, 30 Juliu 2012 (UTC)

Pangabura ning artikulu tungkul king Wikimedia Commons[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Maglalang ku sang artikulu king Wikimedia Commons, oneng anyang i-save ke sana mika kapabalwan a pakaisipan ku pamu ing pamanyulat kaniti uling mebura ya itang sadyang artikulu, at ika kanu ing memura. Anya kutnan daka pamu king sangkan ampong milyari kaniti, ba kung balu ing gawan ku. Ala pa kasing artikulu tungkul king Commons. Salamat. Katimawan2005 (talk) 12:34, 3 Agostu 2012 (UTC) Oyni ing amanuan ku, pota akalingwan me: Babala: Maglalang kang pasibayu king bulung a mebura na. Pakaisipan mu sana nung karapatdapat yang isundu ing pamag-edit kaniti. Atiyu keni ing tala ding mebura (deletion log) kaniting bulung ba meng malaguang asuri: 18 Juliu 2012 Val2397 (Pisasabian | ambag | sabat) deleted page Wikimedia Commons Katimawan2005 (talk) 15:05, 3 Agostu 2012 (UTC) Insanung bulung ita o nanu ya ing url na? Kapilan ya mebura? Ala ku kasing atatandanan a bira ku keng Wikimedia Commons. Enaku mumunta keng Wikimedia Commons. Paki balik mu niya mu nung abura ke o atin mekabura.Val2397 (talk) 16:15, 3 Agostu 2012 (UTC) Ala ya kasing laman inia abura ke. Oini ing laman na "Media:zggugu go zgugg poirrrrröo", ing inisip vandalism ing kebit da. Atin na ka waring kena keni kanita? Ala kung akit na dininan meng laman.Val2397 (talk) 16:30, 3 Agostu 2012 (UTC)Pakisundu mu na mu ing kekang pamaglalang keng artikulung Wikimedia Commons. Minta ku king Commons lual ning Kapampangan Wikipedia inia pala eke akit.Val2397 (talk) 16:35, 3 Agostu 2012 (UTC) Sigi, isundu ke ing pamangawang artikulu tungkul king Wikimedia Commons. E ku balu nung ninu ing ginawa ketang article a bira mu, pero anti ing ikit mu, spam ya ita - angga itang laman na, basura (garbage). Salamat. Katimawan2005 (talk) 17:28, 3 Agostu 2012 (UTC)

Bayung artikulu[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Salamat, agamit ko deng kekang pakibat kareng artikulung "Aptas" ampong "Find a Grave" (keta ya pang aldo iti, oneng meribisa ya ba yang ilub ing likas mu, ing "kutkutan"). Nung bisa ka, lon mu la. Katimawan2005 (talk) 07:42, 2 Septiembri 2012 (UTC)

Kutang - Hull[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Nanu ya ing "hull" (dake ning bangka o bapor) king Kapampangan? Oini ing English version ning artikulu - http://en.wikipedia.org/wiki/Hull_%28watercraft%29. Pangawa ke sang artikulu ing "lamu" o "balsa". Metung ya kareng "priority" ku ini uling akasabi ke ing pisan kung mestra, at kayabe ya iti kareng katayang Kapampangan a gagamitan da kareng libru (workbooks/activity books) king K-12 MTBMLE a e ra aintindian deng anak, at pati deng mestra. Detang aliwa, alimbawa deng liwalu (yalu/liyalu) ampong likauk/lukauk, pengawa ku nong artikulu uling atyu la rin kanu ketang karelang workbook. Abanggit ke ing Kapampangan Wikipedia, at ing kaulagan na antimong metung a "resource" (nanu ing likas nang Kapampangan niti?) a gamitan king pamanurung Kapampangan. Dakal prublema ing pamagpalyari o implementation ning MTBMLE, at ing metung balamu e makasadyu ing DepEd kareng curricular materials - sabyan ning pisan ku, angga ngeni, e ro pa abie karela deng materyalis para 3rd and 4th quarters, kabang mag-exam no kareng mumunang quarter kanyan. Sana naman e ra gamitan ining e na pamagsadya ning upisina ba yang ituknang ing pamanurung Kapampangan. Nanupata, makasaup tamu ketang dakeng agyu tamu. Dening pamangulis o illustration king K Wikipedia maragul lang saup ba dong akilala deng asan ampong aliwang bageng mababanggit kareng karelang libru. Pasibayu, pakisabi nung balu me ing Kapampangan ning "hull," at nung atin kang komentu o munikala dikil kaniti. Dakal a salamat pasibayu. Katimawan2005 (talk) 01:44, 8 Octubri 2012 (UTC) Eku no balu nung nokarin la retang notes ku keng banka. Nung eko akit mangutang ku.Val2397 (talk) 02:49, 9 Octubri 2012 (UTC)

Daang tapatan atlwp.[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Tungkul ketang "daang tapatan." andat kayi lalto ya...sabian ku, at paralan da kang suglung potang lunto yang pasibayu. E kasi masanting ing maki laltong Tagalug keni, kabang Kapampangan Wikipedia ya.

Salamat karetang tanaman ampong animal - kailangan dong kailangan ngeni kareng eskuela uling gagamitan da la deng magaral, anya panigobran kong dagdagan deng makabili na king Wikipedia. Maragul yang "resource" (nanu ing Kapampangan na niti?) iti kareng tuturu nung pasantingan ta ya, dakal la reng ayabut na, mestru/mestra ampong magaral.

Nanu ya pala ing kekang e-mail address? Ita pa muring anti@...? Parla ke sa keka ing pikasundu ra king Kapampangan Orthography Conference a miyari ketang Lunis. Iti kasi ing ma-implement king mabilug a Kapampangan, at sana ya ing gamitan tamu king Kapampangan Wikipedia bang mika pamisanmetung king pamisulatmap. Katimawan2005 (talk) 09:21, 24 Octubri 2012 (UTC)

Wa parala mu niya keng antin21Val2397 (talk) 05:00, 25 Octubri 2012 (UTC)

Aparala ku ne king Antin21 ing Powerpoint presentation king Pamisulatmap Kapampangan. Pakilawe mu ne mû. Katimawan2005 (talk) 09:10, 25 Octubri 2012 (UTC) Tinggap ke itang peparala mung pps. M aliari meng paralang pasibayo? Ing settings keng aol ku automatic yang mabubura ing message. Dapat agad keng sisimpan o kaya papasa. Resource, ing pekamalapit kung pamaglikas iyan ing pikukuanan beluan king Kapampangan o kaya pikukuanan mu kabud.Val2397 (talk) 03:24, 26 Octubri 2012 (UTC) Aparla ku neng pasibayu. Pakilawe namung pasibayu. Dakal a salamat keng likas ning "resource". Katimawan2005 (talk) 06:30, 26 Octubri 2012 (UTC)

Ulat tungkul king pamagbayu/pamanyira[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Menikwa kung mensahi ibat kang Leeheonjin, a atsu king lalam. Pakilawe mu ne mo pen, uling ika ing miglalang king Guestbook, at balu mu nanung miyalilan. Salamat.

Wikipedia:Guestbook and Help for Non-Kapampangan Speakers MEBURA

Luid kabalen! I seldomly pay visit to the sanctuary of Amanung Siswan. And I noticed that the page Wikipedia:Guestbook and Help for Non-Kapampangan Speakers was deleted by MF-Warburg. I hope for your immediate response. Marakal a salamat pu neh! -- Lee Heon Jin 6:01 1 Disyembri 2012 (UTC) See also m:User_talk:MF-Warburg#Wikipedia:Guestbook_and_Help_for_Non-Kapampangan_Speakers_DELETED.3F. --MF-Warburg (talk) 23:26, 30 Nobiembri 2012 (UTC)

Katimawan2005 (talk) 02:24, 7 Disiembri 2012 (UTC)

Kutang[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Nanu king Kapampangan ning "season" Aliwa itang season a kauran o kaleldo, nun e itang pamangamit na king sports o pasiknangan antimo ing "football season" o "baseball season". Maglikas kung artikulu tungkul kareng atleta, at balamu manong yang sabyan a "season" nung atin yang katumbas a Kapampangan, makanyan mu naman king "team" a "koponan" na ing aus ku ngeni. Salamat. Sana mibalik ne ing country infobox a abanggit mu, at inurung ku na. Katimawan2005 (talk) 02:21, 9 Eneru 2013 (UTC)

Ala kung balung kabaldugan na mismu ning season nune ing pekamalapit yapin ing panaun, antimo ing panaun ning football. Deng mangatua sabian da panaun da reng mangga, makapanaun la reng kamatsilis.Val2397 (talk) 03:13, 9 Eneru 2013 (UTC)

Ing binie nang Tungul keng Coach iyapin ing Tagaturo. Nung buri meng mas masala maliari ya naman ing Tagaturung mamialung. Salamat. Makasaup la reti. Samasan ku no reng artikulu, ba lang marebisa. Magtaka ku mû ketang "tagaturo", a balamu Tagalog (e ya English-Tagalog-Kapampangan itang kang Tungul?). Basi king pangabalangkas na o istruktura, mapalyaring ing katumbas (Kapampangan ya pin ita?) nang Kapampangan, "talaturu" ya (dapot nung ala yang "modifier," gagamitan de iti kareng mestru o mestra. Pasibayu, salamat. Katimawan2005 (talk) 08:04, 9 Eneru 2013 (UTC) Inurung ku neng pasibayu ing country template. Gelo ke kasi uling balamu bayu yang bersyon, makalto la reng national anthem ampong aliwang bage, at linikas ke (o balu ku linikas ke), at e ku balung e la lunto detang bageng sasabian ku. E pa murin mibalek (uling inurung ku nala detang pamagbayu ku). Katimawan2005 (talk) 22:51, 9 Eneru 2013 (UTC) Mas buri ke pin ing talaturu kesa keng tagaturu.Val2397 (talk) 02:34, 17 Eneru 2013 (UTC)

Bayung category[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Komusta? Ating talagamit a ginawang bayung category. E ku pamilyar kaya - kilala me? Atin kasing pisasabyan keni, uling mapalyaring ating kutang karetang gewa na. Pakilawe mu na la, ulang ika ing gagawa kareti: Category:Pun Paksa http://pam.wikipedia.org/wiki/Category:Pun_Paksa Category:Isports http://pam.wikipedia.org/wiki/Category:Isports Itang ketang "isports" peparalan ku neng mensahi, uling sinabi kung ing gagamitan tamung kataya keti, "pasiknangan," anya sana ini ing tukyan na. Salamat. Katimawan2005 (talk) 19:45, 27 Pebreru 2013 (UTC) Linawe ke ngeni at eke balu nung ninu ing sinulat. Alilan ku niya mu keng Lunis o Martis.Val2397 (talk) 06:38, 1 Marsu 2013 (UTC)

Mountain Province[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Dakal nong tagana pakialaman ibat king Tagalug. Angga deng commands, atin nang Tagalug, e ke me a-record itang metung. Ngeni, angga deng probinsya pakialaman da la. Angga ing Wikipedia tamu, sasakupan da na. Mapaliaring ing "Lalawigan<' tatatanggapan ta ne keti, ampo ing "bunduk," dapot ing "bulubundukin," e Kapampangan nun e Tagalug ya. Ita kasing wakas na o "ending," "-in" ya. Ing katumbas tamu king "Kapampangan," "-an" ya. Alimbawa, ing "kakanIN" king Tagalug, "kapangAN" ya king Kapampangan. Deng tau Lucban, "LucbanIN" la, kabang deng tau bandang pampang, KapampangAN la. Kabang ala pang pikasundung pangkabilugan katumbas a Kapampangan (makapangutang ka king ANASI o kareng grupung Kapampangan king FB, king palage ku, ita na pang Inglis ing gamitan tamu, tutal, ita ing official name at kikilalanan de reng malda. Ita mu ing metung a kusing a palage ku. Katimawan2005 (talk) 06:10, 1 Mayu 2013 (UTC)

Artikulung Inglis[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Pakilawe mu ne mo ine? Obat "English version" ne ning artikulu ing makabili king Kapampangan Wikipedia: <http://pam.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Searching> Katimawan2005 (talk) 06:35, 11 Mayu 2013 (UTC) Eke balu nung ninung misulat kanini. Ing sinulat 211.26.208.117 iniang 6 Junio 2007. Ika nang bala nung buri meng buran o alilan.Val2397 (talk) 12:34, 11 Mayu 2013 (UTC)