Ing Amanung Kapampangan

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ING AMANUNG KAPAMPANGAN Neng Renato B. Alzadon

Ing amanung kapampangan, nanuya?ta ? Diwa yang menibat king Matas a Diwa; Inyang mabugtu ya king labing makudta Mika-lindayug ya?t mapinung tumaila; Sakdal ya karilag! Guintu yang salita! Kawili-wili yang bibigkas ning dila! Ban gamitan tayang makipag-salita King Ari ding Ari, king Malam a Ibpa.

Gagamitan tayang taimtim mangadi Arapan ning Ibpa tapat sasangguni; Ah! Nung marapat yang ibigkas ning labi Neng kasabi taya ing Ari ding Ari, Karapat-dapat yang yagape?t ilimpi Kenu man salita ning nanu mang laji; Inia yapse tayang alang pamangimi Ing amanung sisuan a guintu king uri.

Guintu ya king uri, ?nia naman ding watas Papalkas de ningning bayang e mapintas; Ala lang patugut maniabing matatas King poesia?t prosa, at karing kalatas; Yang panaguimpan da ing akit deng mitas At mitaluktuk ya king siduan nang matas; Ban ding kapampangan lubus dang abatas King ing amanu da, amanu yang pantas.

Nuan tamu kabalen! Ding labi ta mismu Ila ding migmana king guintung amanu; Inia king kekatang pamipagmananu Gamitan tala ding salitang maguinu Ban manatili yang maslag at mapinu Ibie ta ing lingap a e mamagkanu Eta ya pabustan siran da terminu Ding alang masabal a magninu-ninu!

Ing amanu tang mal, lon yu, makapakiak! Mika panagkas yang terminung masalpak! Dening pesi-uling miglayas a anak Apulut do ketang delanan dang pitak! At pablasa kaseng kuto la pamalak Pikatang-katang de ing dinat king labak; Bala ra dangalan king kanuan mitumpak Maniabing magaspang at masalampitak!

King pamitipun dang miminum, magsaya Pakiramdaman yong maglabit, mangaya; Ere balung yapse ing laman dang diwa Nung ala yang samut terminung masagwa. Ding terminung detang makasulak daya Ela kapampangan ibat king samula! Ing amanung sisuan eya salaula E ibat king pitak, ibat ya king ibpa!

Ding terminung masias mengari lang dikut King palayan tamu kabud nala linsut; Nung mipabustan lang dagul mangulaput Ing palayan tamu masira, mapuput; Inia dapat tamung lague at mamagut Atsitan tamu ing malalam dang yamut; Ban paniatang na ning aldo pamamalut Ing gapasan tamu, pale alang samut.

Kekatang manasik, tutu tang e buri Ing mamalut tamung pale sari-sari; Inia manibat king pamanialbag bini Ding bububud tamu binutil lang pili; Makanian mu naman karing mal tang sapni Ding pupunla tamu amanung lang budni Uling nung nanu ing sisuan da king labi Ya ing idalit da king pamag-bantiti.

King ban lunto tamung masipag manasik Ding amanung budni palto tala litik; Ipalkas tala ding terminung malantik Antimong sampagang king kanbas linalik; kapamilatan ning wagas tang tangkilik Ing seda nang sutla milako ya baltik Makanian yang lunto leguan at salpitik Ing mal tang amanung king pusu darantik;

Ing amanu tamu king bayang maniulul Makisugu tamu, ibie ta ing tungkul Dening lumang pluma gawan talang sarul Batang pamaligtad ing gabun nang uliul; A sumaup tamung manese , mangambul Bayang maniampagang malagung pamiukul Layun magparayo king banua nang asul Ing amanu tamung dapat pagmaragul.

Pagmasabal taya pablasang yang ubud Batang misampulung king lagyu ning lugud; King pamiaduangan yang magsilbing birtud Batamung maniabing malagu?t makatud; Potang apansin da ding kangatbang bakud Ing amanu tamu malambing ya agud Ela mikakunung mabe?t makibuklud Lalam nang salilung ning pamikalugud.

Luid ya ing amanung inirug tang mutya Mamutyawi ne ing aldo nang sasala; At malaguintu na ing tenam tang punla Magpatawe butil king tanke maramla; Nung atin man mansa king seda nang sutla Pamaglambing nemu king sepu ning dila. At kening binie nang malagung salita, Pasalamat tamu, king Dios a Bathala.


MARIA CELIA Neng Renato B.Alzadon


King pangasandal na ning kekatang indu Ikit keng menangis, tatatap ya salu; Linapit ku keya. Kanian ku abalu Sinulat ka pala, kapatad ming bungsu.

Manibat pin iniang mina at sakit ya Ika ing parating laman ning isip na; Apigampa napin keka sumulat ya Banakang atdanan lugud at alala.

Katula na rugo! Tinanggap yang sulat! Agad binasa ne ing kekang pakibat. Timan nang saguiwa bigla yang mepanat Selisian ne ning lua, lungkut, at pagsalbat.

Ining sinulat mu sakdal ya kapait Dening sinabi mu atmo pangasakit! Mengari lang punyal, maniugat, manatsit Mitmu lang palkara ampon paguinakit.

Ining indu tamu paguinakitan me Uling tilutan nang keya ka miwale. Guewa na yan keka king ban alisyan me Ing e makibirung kasakitan ning bie.

Pemayapan na pin ken ka king Menila Ding kalukup mu ken eno man aliwa; Pablasang ing keyang wagas a pigampa Ing akit naka sang minuan at mipala.

At saka mo ngeni matni mung sasabian Atin kang indu ken, emu ne Kailangan! Inia sinulat ka king bamumung aduan Ing ene susulat keka, kapilan man.

At king tauling parti inaus meng sawil Ngamu king yang keka minunang migtaksil; Bilang kayablasan ning depat nang ingsil Ngeni, Ika namang kaya mangi-sakwil!

Ining indu tamu nung sikwil meman sa Pakisabi ku mu, eme sa susumpa; Datang ing panaun kekang abitasa Keya ka menibat, laman naka?t daya.

Datang ing panaun, kapatad ming bungsu Akit ding mata mu nung nanu ing tutu; Kanian ne dulapan ning mau mung pusu Ing sakdal nang lugud ning tune mung indu.

Sakali muli ka bameng ampanganan Karing laurel mung miputung king kanuan. Isabit mo ketang pikurus a kwayan A pekatanda ning paldas nang libingan!