Jump to content

Talk:Pun Bulung

Page contents not supported in other languages.
Ibat king Wikipedia

Hi, I fixed Template:POTD commons, it might be easier to use this, because it uses generated lists. 212.123.186.64 18:30, 14 Mayu 2008 (UTC)[reply]

Hi. Just wanted to point at that the link to Kapampangan on the main page should be a direct one to Kapampangan (amanu). Gdm 13:18, 6 Eneru 2009 (UTC)[reply]

Hello! I am a Polish wikipedian and I would like to ask you for writing a new article about former Polish President who won the Nobel Peace Prize in 1983 – Lech Wałęsa. I have looked for his article in your Wikipedia but without success. Polish Wikipedians will be grateful for your help. Thank you so much in advance! PS article in English you can find here. Best wishes from Poland, Patrol110 20:14, 25 Setiembri 2009 (UTC)

Hi, Mabuhay Patrol110 This is now on Lech Wałęsa Kixzer (talk) 16:08, 24 Eneru 2014 (UTC)[reply]

SARESA Scientific Name: Muntingia o Muntingia calabura

aliwang lagyu aratilis, aratiles, ratiles(tagalog), datiles, cereza, seresa(ilokano), manzanitas Ing Saresa ratiles o datiles ay metung a pangkaraniwang tanaman a akit keng Pilipinas a ating malating bunga, bilog at makinis. metung kareng asasaup o agagawa kanini ay "jam", ing bulung na nini ay gagawan yang "tea o tsa'a",

[alilan ya ing pikuwanan]

Mayap a abak. Nais ku pu sanang ipalage ing ''{{noexternallanglinks}}'' kekayu keng mumunang pahina/pun bulung para mawala ing ali kaylangan a interlinks marakal a salamat. --雅博直井(会話) 13:39, 9 Marsu 2013 (UTC)[reply]

List of ActiveKapampangan Wikipedian

[alilan ya ing pikuwanan]

These are Editors, Administrators, users interested and maintaining/updating articles within pam.wikipedia.org. If you'd like to help new wikipedians or still an active wikipedian, sign your name below. (Sorry not really that good in our own diaclect but i'll try)

Ini pu sana ing page na pwede ming abalu nung ninu la reng actibo kapampangan na wikipedian na pwedeng anyaran ming saup , lalu na kekaming mag umpisa pang mekayabe keni. Nung interesadu kayu pung sumaup kekami at akitibo ko pa. Paki lage namu ing lagu yu leng listahan - https://pam.wikipedia.org/wiki/Special:ActiveUsers Thanks from kixzer

Nanu pu ing asaup ku kekayu? Val2397 (talk) 02:30, 28 Eneru 2014 (UTC)[reply]

Palawe ko sana reng bulung keng https://incubator.wikimedia.org/wiki/Special:PrefixIndex/Wt/pam/ Kampapangan Wiktionary. Istu la ba deng gagawan ko? salamat pu pacensya napu kasi bat ku keng off ku eku meging actibu anyang mapilan aldo kening pam.wiki --Kixzer Franz710 (talk) 00:43, 2 Pebreru 2014 (UTC)[reply]
Kasanting ning gewa mo. Nokarin la magagamit reni. panupaya mu nung eku balu nung nokarin la magagamit deng incubator. Automatic translator la reni? Mayap a bengi na keka.Val2397 (talk) 03:21, 4 Pebreru 2014 (UTC)[reply]
Para ken ya palang wiktionary ini ne. Masanting nung aumpisan me pin.Val2397 (talk) 03:37, 4 Pebreru 2014 (UTC)[reply]
Mayap a aldo pu quecayu Sir Val2397 (talk).Dakal salamat pu. Wapin pu,magamit la reni para mag online ya ting kapampangan wiktionary tamu, As na neng kalati ing Pampanga, dakal ya pa pag kaka aliwa bawat balen at baryu, balu ku ing kekami(San Fernando) nangnang ya ing kapampangan ning Grilled o Inihaw pero keng Candaba derang ya kanu. Kaibat minsan marukat nong marukat keng bubuysutan dang anak keng Candaba ngeni pala matsura pala ing literal a meaning na nita. Malawak ya ing amanu tamu neh. Kaya aku mismu malilitu naman ,dagdag pa karin deng alwang kataya tamu Tagalug na la reng agagamit dareng kayanakan, (deng kayanakan ngeni edane gagamitan ing kaybat "tapus" (tagalog-tapos)ngara ngeni.) Nung mag online ya tang kapampangan wiktionary tin tamung malyaring pipaglagyan deng katayang lokal a gagamitan kareng miyayaliuang parti ning Kapampangan ba lang e makalinguan deti. --Kixzer Franz710 (talk) 03:09, 6 Pebreru 2014 (UTC)[reply]
Mangasanting ngan ing sinabi mu keni. Ing Ima ku gamitan ne ing Ningnang; ing Tatang ku naman gamitan ing derang. Pareu lang ustu atiu keng gagamit o kaya nokarin ya menibatan. Ing English makanian ya naman dakal lang katayang pareu kabaldugan.Val2397 (talk) 04:43, 6 Pebreru 2014 (UTC)[reply]
Luid pu Sir Val2397 (talk) , Salamat pu keng saup yu dakal naku ababaku kareng mung pamangalap kung impormasyun kareng alwa alwang kataya, Tin ku mung pa "translate" keng Kapampangan dene, kasi pu gamitan kela reni keng pam.wiktionary templates tamu. Atsaka pu dapat ya pa bang gamitan ing "C" at "QUE" kumpara keng "K" kasi deng alwang ababasa ku pipilit da dapat "C" at "QUE" ya dapat kanu dapat gamitan.
Etymology
Pronunciation
Alternative forms
Adjective: adj
Adverb: adv
Conjunction: con
Determiner: det
Interjection: interj
Noun: noun
Numeral: num
Particle: part
Postposition: postp
Preposition: prep
Pronoun: pron
Proper noun: proper noun
Verb: verb
Example
Synonyms
Antonyms
Homonyms
Related terms
Reference
External Links
Dakal pu salamat --Kixzer Franz710 (talk) 16:31, 6 Pebreru 2014 (UTC)[reply]
Mayap a aldo Sir, Ekit ko no reng alwa ayni bat keng Garalitang Kapampangan (Ding Siyam nang Dake ning Metung a Salita) oneng meaning a ikwa ku tagalog la. Eke mu agtindyan bat adwa la reng "preposition"

A. Deng Nominal

1 Palagyu o Lagyu

( English: Noun ) are the names of persons, places, and things. ( Tagalog: Pangngalan ) ay mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, katangian, pangyayari, atbp.

2.Panalili

( English: Pronoun) take the place of nouns. ( Tagalog: Panghalip ) - ay mga salitang panghahali sa pangngalan

3. Pandiwa

( English: Verb) are words that express action. ( Tagalog: Pandiwa ) ay mga salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigay-buhay sa isang lipon ng mga salita

B. Deng Panuring (Modifiers)

English: Modifier are Adjectives and adverbs that help express the ideas that give color and more definite meanings to nouns, verbs, and other words.

4. Panguri ( English: Adjective) ( Tagalog: Pang-uri ) mga salitang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pangngalan at panghalip 5. Panantabe ( English: Adverb) ( Tagalog: Pang-abay ) mga salitang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa nito pang-abay

6. Panungkul

( English: Preposition) is a word used before another word to indicate how that word is being used. ( Tagalog: Pang-ukol ) mga salitang nag-uugnay sa isang pangngalan sa iba pang salita

7. Panyuglung

( English: Connectives) ( Tagalog: Pang-ugnay ) mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay

8. Pambiglang Panamdam

( English: Interjection) are words that come between words that express different ideas. ( Tagalog: Pandamdam ) mga salitang nagsasaad ng matinding damdamin

Examples: Ay, nahulog ang bata! Oh, the child fell

Hoy, alis (ka) diyan! Hey, get away

9. Pananda

( English: Article Marker) ( Tagalog: Pantukoy ) - mga salitang laging nangunguna sa pangngalan o panghalip

Awreni pa reng ekit ko Garalita (Grammar); Retorika (Rhetoric); Lingwistika (Linguistics); Pamisulatmap (Orthography) at Malagung Panyulat (Literature). Tin kanu libru makanini keng AUF lawen ke pa keng off ku.


Awreni namu ing kulang na dapat i translate:

   Etymology
   Pronunciation
   Alternative forms
   Example
   Synonyms
   Antonyms
   Homonyms
   Related terms
   Reference
   External Links


--Kixzer Franz710 (talk) 19:59, 6 Pebreru 2014 (UTC)[reply]