Jump to content

José Laurel

Ibat king Wikipedia
José P. Laurel
Pamituki-tuki (Pang-pilan) 3rd President of the Philippines
(President of the 2nd Republic)
Panaun ning Pamanibala Octubri 14, 1943
Agostu 17, 1945
Kadwang Pamuntuk none
Elilan Sergio Osmeña
Katuki Manuel Roxas
Mibait Marsu 9, 1891
Tanauan, Batangas, Philippines
Mete Nobiembri 6, 1959
Tanauan, Batangas, Philippines

Y José Paciano Laurel y García (Marsu 9, 1891 - Nobiembri 6, 1959) iyang pamuntuk inyang panaun da reng Japon keng Republika ning Filipinas manibat 1943 anggang 1945.

Y Laurel ere kilalanan bilang tune pamuntuk ning bangsa anggang inyang panaun nang Pamuntuk Diosdado Macapagal.

Talambye

Mibait ya Y Jose P. Laurel ketang Marso 9, 1981 king balen na ning Tanauan a ngeni Lungsud Tanauan , king kaukuman na ning Batangas. Ding pengari na ilapin di Sotero laurel at Jacoba Garcia.

Inyang mama-maintau ya, ya ing misangkanan mekamate king karibal nang magnasa king dalagang sinta na. Kabud meyari ya king pamag-aral nang batas, pekipaglaban ne ing kasu na, at mipa-alan yang sala.

Inari neng Laurel ing titulu na king abugasya king Pamantasan ning Pilipinas inyang 1915, king Escuela de Derecho inyang 1919, at king Pamantasan na ning Yale ketang 1920. Meging Kalihim Pangkilub inyang 1922, dapot migdimitir ya kambe ding kapanalig na inyang 1923 pauli na ning kapanutulan nang Leonard Wood, ing Amerikanung Gobernador Heneral. Inyang 1925, miyalal yang lukluk king Senado ning Filipinas. Inyang mitatag ne ing Commonwealth of the Philippines, mepili yang metung karing Hukum na ning Korte Suprema.

Kaibat ning pataksil nang pamamomba ning Japon king Pearl Harbor inyang Kaduang Guerang Pang-meto yatu, Y Laurel yang titukan nang manatili king Menila ning Pamuntuk a Manuel L. Quezon a tinimplad king Koregidor, layun tinaglus Amerika ban ibubu ne ing Kapamahalan ning bansa king aliwang lugal. Pauli na ning masanting nang pamakiutus Laurel karing manungkulan a Japon, antimo ing pamagaral na ning anak na king Imperial Akademya Militar ning Tokyo at ing pamananggap na king Pandangal a titulung Doctoral ning Unibersidad ning Tokyo, meguing maragul neng puhunan bayang matimawang makipag-ugnayan karing atyu king upayang Japon a sasakup king bansa.


Y Laurel metung ya karing tildwan na ning Armadang Imperial ning Japon a sasakup na king bansa ban mangitatag Kapamahalan Pambansa. Iti, makapauli king kabaluan da ne Y Laurel, at Y Laurel naman tinggap nang maniaman king lub na ing sumuyu lalam na ning Pamanalakaran na ning Militaryang Japon ning Pilipinas at mike ya king tungkulan inyang 1942 anggang 1943. Makanian man, inyang 1943, yang miyalal a Pamuntuk na ning bansa. Mekataduang ukdu, kabang atyu king tungkulan, pignasan deng paten ding Gerilya ning Pilipinas, dapot eya mete, at kinayap la ding mebaril nang sugat. Meguing kasangkapan ya Y Laurel ban mamilatan, mamingua, at magmanman salang king bengisan ning tuntunan na ning Militaryang Japon. Kanitang panaun na ning Kaduang Guerang Pang-meto yatu, ding Japon dakal la ding makapamisan dang pete Pilipino, ampon sinira kapurian a Pilipina.

Inyang Agostu 15, 1945, sinuku ya ing Japon king Amerika. Dekap de Y Laurel lalam nang utus Heneral Douglas McArthur ulining pamakisausig na karing Japon. Inyang 1946, ing misampang kasu salang kaya 132 dapat a kataksilan king bansa, dapot enana inarapan uling ing Pamuntuk a Roxas pepatipa ne ing pambansang kapatawaran inyang 1948. Kinandidatu yang Pamuntuk Y Laurel laban kang Elpidio Quirino inyang 1949, dapot e sinambut. Panyatang na ning tutuking alalan, kabang atyu ya pa king Senado, mepili yang lumaban pasibayu, dapot enana tinggap; libe nita, binie na ing kasaupan na kang Ramon Magsaysay. Kalukluk nang Magsaysay, tildwan ne Y Laurel ban manimuna king pamakipagtalamitaman king Amerika, at ing metung karing meguing bunga na ning kapagalan na yapin ing bantug a Laurel-Langley Agreement.

Para mo kang Laurel, ing pangapuk na king Senado yang anting malino pawaga king kayang kaniwan, lalu na eya mikasumbagal king pasibayu nang panga-alal king Senado. Migretiru ya king kasuyuan pangbalen ketang 1957, at yang lingunan na ing panyulung na ning Unibersidad ning Lyceum a telakad da ding pipunan na. Ketang 1959, king tibuan nang balen Tanauan, meangu ing bie na ulining sakit king pusu

Mekiasawa ya Y Laurel kang Pacencia Hidalgo, at mika-syam lang anak. Keraklan tinalad la king marangle ning politika, antimo Y Jose B. Laurel Jr., Salvador P. Laurel, at Sotero laurel a pawang tinalan matas a katungkulan king kapamahalan ning bansa. Y Jose P. Laurel mibait ya inyang March 9, 1891 king balen ning Tanauan, Batangas. Ding kayang pengari ilapin di Sotero Laurel at Jacoba Garcia.

Ding suglung palual

Minuna kaya
{{{before}}}
{{{title}}}
1943–1945
Menalili kaya
{{{after}}}


Ding Presidenti ning Kapuluan Filipinas
Seal of the President of the Philippines
  Aguinaldo | Quezon | Osmeña | Laurel | Roxas | Quirino | Magsaysay  
  Garcia | Macapagal | Marcos | C. Aquino | Ramos | Estrada | Arroyo | B. Aquino